Monitoring of oxidative stability of olive oils using visible spectroscopy

Krzysztof Wójcicki , Ewa Sikorska

Abstract

The aim of the work was the application of absorption spectroscopy in the visible region to monitor the process of oxidation of extra virgin olive oil, pomace olive oil and oil containing refined olive oil. The spectral changes during oxidation were analysed using principal component analysis (PCA). Partial least squares (PLS) regression analysis was used to quantify the relationship between chemical parameters, peroxide and acid values, and oil spectra. It was found that visible spectroscopy can be used to evaluate the oxidative changes of olive oils.
Author Krzysztof Wójcicki (WT / KTiAI)
Krzysztof Wójcicki,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Ewa Sikorska (WT / KTiAI)
Ewa Sikorska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsMonitorowanie zmian oksydacyjnych oliw z oliwek z wykorzystaniem spektroskopii w zakresie widzialnym
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (0 pkt)
Issue year2019
No1 (58)
Pages57-65
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polisholiwa z oliwek, stabilność oksydacyjna, PCA, PLS, Vis
Keywords in Englisholive oils, oxidative stability, PCA, PLS, Vis
Abstract in PolishCelem pracy było zastosowanie spektroskopii absorpcyjnej w zakresie widzialnym do monitorowania procesu utleniania oliw z oliwek: extra virgin, z wytłoczyn oraz oliwy zawierającej oliwę rafinowaną. Do analizy zamian spektralnych w wyniku utleniania zastosowano metodę analizy głównych składowych (PCA). Analizę regresji metodą cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS) zastosowano do zbadania ilościowej zależności między parametrami chemicznymi, liczbą nadtlenkową i kwasową oraz widmami. Stwierdzono, że spektroskopia w zakresie widzialnym może być wykorzystywana do oceny zmian oksydacyjnych oliw z oliwek.
DOIDOI:10.19202/j/cs/2019.01.05
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/en/number-tpj/215-2019/number-1-58-2019/742-monitoring-of-oxidative-stability-of-olive-oils-using-visible-spectroscopy
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?