Rekrutacja pokolenia Z w kontekście zmian demograficznych

Joanna Ratajczak

Abstract

Current demographic changes, for example the ageing society or the population decline, constitute a challenge for contemporary organizations. The objective of this article is to assess the multigenerational management in terms of recruiting the generation Z as a response to the demographic changes which are taking place nowadays. The case study method has been used to illustrate the cooperation between organizations and secondary schools which is one of the forms of boosting the at tractiveness of an organization as an employer.
Author Joanna Ratajczak (UEP)
Joanna Ratajczak,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsThe recruitment process of generation Z in the context of demographical changes on t he labour marke
Journal seriesZeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, ISSN 2391-7830, (0 pkt)
Issue year2018
No8
Pages125-140
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishrekrutacja ; zarządzanie międzypokoleniowe ; zmiany demograficzne ; pokolenie Z
Keywords in Englishrecruitment ; multigenerational management ; demographical changes ; generation Z
Abstract in PolishObecne przemiany demograficzne, takie jak zjawisko starzenia się społeczeństwa czy spadek liczby ludności, są wyzwaniem dla współczesnych organizacji. Celem artykułu jest ocena zarządzania międzypokoleniowego w zakresie rekrutacji pokolenia Z jako odpowiedzi na zmiany demograficzne. Wykorzystując metodę studium przypadku, przedstawiono w nim też jedną z form zwiększenia atrakcyjności organizacji jako pracodawcy, jaką jest jej współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi.
DOIDOI:10.26366/PTE.ZG.2018.128
URL http://ptezg.pl/Files/files/zn8/art09.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 03-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?