Otoczenie legislacyjne regulujące funkcjonowanie transakcyjnych limitów skarbowych w relacji z przedsiębiorstwem niefinansowym na walutowym rynku pozagiełdowym

Piotr Wybieralski

Abstract

Principles of counterparty risk management in a commercial bank, in particular concerning the treasury limit utilization as a derivatives collateral incorporate provisions included in Poland and the European Union legislation and recommendations. The aim of the study is to draw attention to the selected legal basis regulating cooperation in this area, in particular to the provisions a rising from the A Recommendation of polish supervisor and to the key violations of contractual terms as a condition to premature transaction termination.
Author Piotr Wybieralski (WGM / KFM)
Piotr Wybieralski,,
- Department of International Finance
Other language title versionsThe Regulatory Enviroment Governing the Functioning of Transactional Treasury Limits in Relation with Non-Financial Companies in the OTC Market
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No1 (79)
Pages441-448
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstrategie zabezpieczające, zarządzanie ryzykiem kursowym, przedrozliczeniowe limity skarbowe
Keywords in Englishhedging strategies, currency risk management, pre-settlement treasury limits
Abstract in PolishZasady zarządzania ryzykiem kontrahenta w banku komercyjnym, w szczególności dotyczące wykorzystania limitów skarbowych jako zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym zawieranych z przedsiębiorstwem niefinansowym instrumentów pochodnych, inkorporują zapisy zawarte w funkcjonujących w Polsce oraz Unii Europejskiej przepisach prawa. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na wybrane podstawy prawne regulujące współpracę w obszarze skarbowym, w szczególności zapisy wynikające z Rekomendacji A Komisji Nadzoru Finansowego oraz na kluczowe przypadki naruszenia warunków umownych, jako przesłanki do rozwiązania transakcji terminowej.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.79-34
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-441.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?