Modele wynagradzania osobistych doradców finansowych - doświadczenia polskie a rozwiązania międzynarodowe

Krzysztof Waliszewski

Abstract

In Poland, the question of charges for financial advisory services is among the most debated and controversial aspects of this relatively new financial institution. The clause banning fees and commissions charged by advisors from financial institutions that has been in effect in the United Kingdom since 2013, introduced as part of the Retail Distribution Review, encourages a reflection on the personal financial advisor charging models in Poland. It seems unquestionable that personal finance planner's remuneration should be approached from the perspective of the customer's interest, and that it should be geared to optimize the goals of the management service being provided. On the other hand, the financial advisor charging model is a product of the society's knowledge on finance, its financial intelligence, and its awareness of the need to manage household finance - a charging model that would disregard specific national factors might lead to the decline of financial advisory services in the country.
Author Krzysztof Waliszewski (WE / KB)
Krzysztof Waliszewski,,
- Department of Banking
Other language title versionsPersonal Financial Advisor Charging - Polish Experiences vs. International Solutions
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISSN 1426-9724, (B 8 pkt)
Issue year2014
Vol55
No4
Pages159-175
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishdoradztwo finansowe, zarządzanie finansami, pośrednictwo finansowe
Keywords in Englishfinancial consulting, financial management, financial intermediation
Abstract in PolishKwestia wynagradzania doradców finansowych za świadczone przez nich usługi należy do najbardziej kontrowersyjnych i wywołujących burzliwe dyskusje aspektów działalności tych relatywnie nowych instytucji finansowych w Polsce. Obowiązujący od początku 2013 r. zakaz pobierania opłat i prowizji od instytucji finansowych przez doradców finansowych, wprowadzony w Wielkiej Brytanii w ramach RDR (Retail Distribution Review), skłania do podjęcia refleksji nad modelami wynagradzania doradców w zakresie finansów osobistych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych. Kwestię wynagradzania planerów finansowych (personal finance planners) należy rozpatrywać z punktu widzenia interesu klienta, którego finansami doradca pomaga zarządzać, i optymalizacji celów tego zarządzania. Ponadto model wynagradzania doradców finansowych jest korelatem poziomu wiedzy ekonomicznej, inteligencji finansowej i świadomości społeczeństwa związanej z koniecznością zarządzania finansami przez gospodarstwa domowe - nieodpowiedni do krajowych warunków model wynagradzania może doprowadzić do zaniku doradztwa finansowego.
URL https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_55_druk.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-21)
Additional fields
Tytuł numeruPraktyczne przejawy ekspansji kapitału finansowego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?