Podejście humanistyczne i behawiorystyczne jako przejaw różnorodności w zarządzaniu ludźmi

Elżbieta Kowalczyk

Abstract

The paper is focused on two well-established in theory and practice approaches in management science and psychology of organization - behaviourism and humanistic approach. The author in her empirical study tries to find an answer to scientific problems presented in this elaboration. The general questions are: which of the discussed approaches are more popular in managerial practice and which of analyzed factors (personal or organizational) determine the preferences of superiors. In conclusion the author finds that work environment has a high degree of differentiation in terms of human resources management.
Author Elżbieta Kowalczyk (WZ / KTOiZ)
Elżbieta Kowalczyk,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsHumanistic and Behavioural Approach as a Sign of Diversity in Human Managing
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No350
Pages211-224
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishbehawioryzm, podejście humanistyczne, zarządzanie zasobami ludzkimi
Keywords in Englishbehaviourism, humanistic approach, human resources managing
Abstract in PolishW artykule zostały ukazane dwa, dobrze ugruntowane w nauce o zarządzaniu i psychologii organizacji podejścia - behawiorystyczne i humanistyczne. Autorka w badaniach empirycznych stara się znaleźć rozwiązanie problemów naukowych postawionych w tym opracowaniu. Głównymi pytaniami są: które z omawianych podejść jest bardziej popularne w praktyce zarządzania ludźmi oraz które z poddanych analizie czynników (podmiotowe czy organizacyjne) determinują preferencje przełożonych. W konkluzji autorka stwierdza, że środowisko pracy cechuje się wysokim stopniem zróżnicowania pod względem podejścia do zarządzania ludźmi.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.350.19
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruSukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?