Obciążenia podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na Ukrainie

Marzena Remlein , Romanchuk Kateryna

Abstract

Purpose - The purpose of this article is to present and analyze corporate tax system in the SME sector operating in the Polish and Ukraine. The authors also compare the solutions for tax law in Poland and Ukraine. Design/Methodology/approach - The authors used method of analysis of literature and legislation, comparisons and analogy method. Findings - The importance of SME for the development of socio-economic Polish and Ukraine continues to grow. However, a major limitation of the development of SME are taxes, both the height and the multiplicity and complexity of the solutions. Originality/value - The article presents the evaluation and comparison of taxes of SME operating in Poland and Ukraine.
Author Marzena Remlein (WZ / KR)
Marzena Remlein,,
- Department of Accounting
, Romanchuk Kateryna - Żytomierski Państwowy Technologiczny Uniwersytet
Romanchuk Kateryna,,
-
Other language title versionsTaxation of Small And Medium Enterprises in Poland and Ukraine
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No5 (83), cz. 2
Pages241-252
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishsektor SME, opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT
Keywords in EnglishSME sector, taxation of small and medium enterprises, corporate income tax, personal income tax, value added tax
Abstract in PolishCel - Celem artykułu jest prezentacja i analiza systemu opodatkowania przedsiębiorstw sektora SME działających na terenie Polski i Ukrainy. Podjęto również próbę porównania rozwiązań w zakresie prawa podatkowego obowiązującego w Polsce i na Ukrainie. Metodologia badania - Wykorzystano metodę analizy literatury oraz przepisów prawnych, metodę porównań i analogii. Wynik - Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Ukrainy ciągle rośnie, jednak istotnym ograniczeniem rozwoju przedsiębiorstw sektora SME są obciążenia podatkowe i to zarówno ich wysokość, jak i wielość i zawiłość rozwiązań. Oryginalność/Wartość - Dokonano prezentacji, oceny i porównania obciążeń podatkowych przedsiębiorstw sektora SME działających w Polsce i na Ukrainie.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.5.83/2-22
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/83-2016/FRFU-83-cz2-241.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?