Proces zarządzania ryzykiem i kluczowe elementy jego oceny przez audytora wewnętrznego w spółce z bazy logistycznej

Elżbieta Szczepankiewicz , Anna Janiszewska

Abstract

Risk management in logistics of goods and raw materials in domestic and international traffic requires a special approach from the management of a transport company. The aim of the paper is to present the process of risk management and assessment in a company based on the example of solutions implemented in a transport company. Risk management in transport is a particularly important area in the context of internal auditor’s assessment. The study presents the objective and subsequent stages of the risk management process in the company. The techniques of assessing risk management efficiency by the internal auditor were also discussed. The research methods used in writing the paper include: critical analysis of specialist literature and regulations, critical analysis of internal regulations in the examined entity, comparative analysis, deduction and inference.
Author Elżbieta Szczepankiewicz (WZ / KR)
Elżbieta Szczepankiewicz,,
- Department of Accounting
, Anna Janiszewska
Anna Janiszewska,,
-
Other language title versionsRisk Management Process and Key Elements of its Assessment by Internal Auditor in a Company from Logistics Sector
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No521
Pages194-204
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishaudyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem, ocena ryzyka
Keywords in Englishinternal audit, risk management, risk assessment
Abstract in PolishZarządzanie ryzykiem w dużej spółce z branży logistycznej, która prowadzi działalność na rynku krajowym i międzynarodowym, wymaga uważnego podejścia ze strony kierownictwa. Celem artykułu jest przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem na przykładzie rozwiązań wdrożonych w jednej z wiodących spółek branży logistycznej. W opracowaniu przedstawiono cel i kolejne etapy procesu zarządzania ryzykiem w spółce oraz rozwiązania pozwalające monitorować poziom ryzyka w newralgicznych obszarach. Opisano również dokumentację prowadzoną w związku z zarządzaniem ryzykiem. Omówiono zadania komitetu audytu i audytora wewnętrznego w procesie nadzoru i oceny zarządzania ryzykiem. Jako metody badawcze do napisania artykułu wykorzystano: analizę literatury i regulacji, analizę dokumentów wewnętrznych badanej spółki, metodę dedukcji i wnioskowanie.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.521.19
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=46574
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?