Characterisation of fly ash as a waste material generated in the municipal wastewater treatment plant using the circulating fluidized-bed combustion technology

Tomasz Kalak , Joanna Dudczak , Ryszard Cierpiszewski

Abstract

n/a
Author Tomasz Kalak (WT / KTiEPP)
Tomasz Kalak,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Joanna Dudczak (WT / KTiEPP)
Joanna Dudczak,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Ryszard Cierpiszewski (WT / KTiEPP)
Ryszard Cierpiszewski,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsCharakterystyka popiołu lotnego jako materiału odpadowego wytwarzanego w oczyszczalni ścieków komunalnych z zastosowaniem technologii spalania w złożu fluidalnym
Pages191-203
Publication size in sheets0.6
Book Paździor Magdalena, Żuchowski Jerzy, Zieliński Ryszard (eds.): Wybrane problemy jakości wyrobów przemysłowych, 2018, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ISBN 978-83-7351-848-3, 213 p.
Keywords in Polishpopiół, cyrkulacyjna technologia spalania w złożu fluidalnym, materiał mikroporowaty, SEM, EDS, TGA, BET, FT-IR
Keywords in Englishfly ash, circulating fluidized bed combustion technology, microporous material, SEM, EDS, TGA, BET, FT-IR
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?