Analiza działalności operacyjnej w hotelarstwie dla potrzeb wyceny nieruchomości

Marlena Bednarska , Łukasz Nawrot

Abstract

The paper presents fundamental elements of hotel operations analysis, which are crucial for the real property assessment process in the lodging industry. To begin with, contemporary hospitality market trends are reviewed. Then essential features of the tourism and hospitality industry are discussed. Finally, selected aspects of accommodation operations are analysed - special attention was paid to yield management, USALI, operating performance ratios, and cost structure.
Author Marlena Bednarska (WGM / KT)
Marlena Bednarska,,
- Department of Tourism
, Łukasz Nawrot (WGM / KT)
Łukasz Nawrot,,
- Department of Tourism
Other language title versionsHotel Operations Analysis for Real Property Assesment Purposes
Journal seriesBiuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Issue year2014
No4
Pages5-16
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishdziałalność operacyjna, wskaźniki eksploatacyjne, hotelarstwo
Abstract in PolishW artykule przedstawiono najważniejsze elementy analizy działalności operacyjnej obiektów hotelarskich, które mają istotne znaczenie w procesie wyceny nieruchomości o takim profilu. W pierwszej kolejności ukazano istotę hotelarstwa oraz najważniejsze współczesne tendencje występujące na tym rynku. Następnie opisano najważniejsze cechy zarówno gospodarki turystycznej, jak i obiektów hotelarskich, które są istotne z punktu widzenia analizy rynku. Kluczowym przedmiotem rozważań są różne aspekty działalności operacyjnej, takie jak: yield management, USALI, wskaźniki eksploatacyjne do oceny efektywności zarządzania hotelem oraz struktura kosztów.
URL https://www.srmww.pl/images/biuletyny/2014/Biuletyn%20SRMWW%204(2014).pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?