Percepcja faktów w ekonomii głównego nurtu

Jakub Gazda

Abstract

The aim of the article is to reconstruct and systematize the perception of the facts in mainstream economics, especially in light of the concept of "stylized facts". "Stylized facts" can be defi ned as a general regularities of identifi ed features of the economic time series. The concept of "stylized facts" served a key role in the development of economic thought the end of the twentieth century. It constituted the core of both school Real Business Cycle (RBC) as well as the plane consensus in the course of crystallization of the New Neoclassical Synthesis NNS and emerging of Dynamic Stochastic General Equilibrium models (DSGE) within it. The strength of the facts is their independence from the theoretical model and objectivity allowing consensus, often of paradigmatically opposite positions on the map of contemporary economics. In view of the above, facts for macroeconomics can be seen as kind of fi nal falsifi cation.
Author Jakub Gazda (WZ / KM)
Jakub Gazda,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsPerception of the Facts in Mainstream Economics
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2016
No44/2
Pages87-96
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnowa synteza neoklasyczna, teoria realnego cyklu koniunkturalnego, „stylizowane fakty”
Keywords in Englishnew neoclassical synthesis, real business cycle theory, “stylized facts”
Abstract in PolishCelem artykułu jest rekonstrukcja i systematyzacja percepcji faktów w ekonomii głównego nurtu, zwłaszcza w świetle koncepcji "stylizowanych faktów". "Stylizowane fakty" mogą być definiowane jako ogólne prawidłowości zidentyfikowanych cech statystycznych ekonomicznych szeregów czasowych. Koncepcja ta pełniła kluczową rolę w rozwoju myśli ekonomicznej końca XX wieku. Stanowiła trzon zarówno rozwoju szkoły realnego cyklu koniunkturalnego (Real Business Cycle - RBC), jak również płaszczyznę konsensusu w toku krystalizowania się nowej syntezy neoklasycznej (New Neoclassical Synthesis - NNS) i powstających w jej ramach dynamicznych stochastycznych modeli równowagi ogólnej (Dynamic Stochastic General Equlibrium - DSGE). Siłą faktów jest ich niezależność od struktur teoretycznych i idący za tym obiektywizm umożliwiający konsens, często przeciwległych paradygmatycznie stanowisk, na mapie współczesnej ekonomii. W związku z powyższym fakty dla makroekonomii mogą stanowić rodzaj ostatecznej falsyfikacji.
DOIDOI:10.18276/sip.2016.44/2-07
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/95/article/631/
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?