Wybrane problemy zarządzania finansami w instytucjach płatniczych

Henryk Sobolewski , Grzegorz Wojtkowiak

Abstract

Purpose – Presenting a problem of finance management of national payment institutions, their financial standing and role in the Polish economy. Design/methodology/approach – Analysis of financial results and market data based on initial data, analysis of legal regulations and interview. Findings – Presenting the specific conditions and challenges of finance management in payment institutions, structurizing the knowledge about the subject of functioning of payment institutions Originality/value – Analysis of subject of finance management for a narrow and relatively new group of payment institutions, which perform a significant role in e-commerce market development.
Author Henryk Sobolewski (WZ / KZAZP)
Henryk Sobolewski,,
- KZAZP
, Grzegorz Wojtkowiak (WZ / KZAZP)
Grzegorz Wojtkowiak,,
- KZAZP
Other language title versionsChosen Problems of Finance Management of National Payment Institutions
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No1 (79)
Pages841-850
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkrajowe instytucje płatnicze, zarządzanie finansami, e-commerce
Keywords in Englishnational payment institutions, finance management, e-commerce
Abstract in PolishCel – Zaprezentowanie problematyki zarządzania finansami krajowych instytucji płatniczych, ich kondycji finansowej oraz roli, jaką odgrywają w polskiej gospodarce. Metodologia badania – Analiza wyników finansowych i danych rynkowych na podstawie danych pierwotnych, analiza przepisów prawa oraz wywiad. Wynik – Przedstawienie specyficznych warunków i wyzwań zarządzania finansami w instytucjach płatniczych, uporządkowanie wiedzy o problematyce funkcjonowanie instytucji płatniczych. Oryginalność/wartość – Analiza problematyki zarządzania finansami dla wąskiej i względnie nowej grupy instytucji płatniczych, pełniących ważną rolę w rozwoju rynku e-commerce.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.79-66
URL http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-841.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?