Wydatki budżetowe na stosunki wodne i postęp biologiczny w Polsce jako determinanty bazy surowcowej biogospodarki w długim okresie (2000-2016)

Andrzej Czyżewski , Anna Matuszczak

Abstract

The aim of the analysis was to identify some expenditure in the agricultural budget as an identifier shaping the raw material base and infrastructure for the development of the bio-economy in Poland in the long term (2000-2016). Therefore, we analyzed spending on the agricultural sector (agriculture, rural development and agricultural markets) due to the share of the budget total and the GDP and the titles of the expenditure for biological progress in plant and animal production and expenditure in the budgets of voivode related to the regulation of relations water (drainage water, water companies) and geodetic works. There was used an analysis of the dynamics and structure to verify the hypothesis, that the scale of selected agricultural budget spending increases in the long term, which is a prerequisite for the development of raw material base and infrastructure for the bio-economy in Poland. Unfortunately, in the face of unstable, often fading spending for the analyzed goal, the hypothesis was rejected.
Autor Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Inne wersje tytułuBudgetary Expenditure on Hydrographic Conditions and Biological Progress as a Determinants of Raw Material for the Bioeconomy in Long Term (2000-2016)
Tytuł czasopisma/seriiRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Rok wydania2016
Tom18
Nr1
Paginacja45-49
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimbiogospodarka, budżet rolny, melioracje, spółki wodne, prace geodezyjnourządzeniowe, postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej
Słowa kluczowe w języku angielskimbio-economy, the agricultural budget, melioration, water companies, geodetic works, biological progress in crop and livestock production
Streszczenie w języku polskimCelem przeprowadzonych analiz jest identyfikacja wybranych wydatków w budżecie rolnym jako podstawy kształtowania się bazy surowcowej biogospodarki w Polsce w długim okresie (2000-2016). Przeanalizowano wydatki na sektor rolny (rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne) pod względem udziału w budżecie krajowym oraz w PKB, a także tytuły dotyczące wydatków na postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz wydatki w budżetach wojewodów związane z regulacją stosunków wodnych (melioracje wodne, spółki wodne) i pracami geodezyjno-urządzeniowymi. Zastosowano analizę dynamiki i struktury, aby zweryfikować hipotezę, że skala wybranych wydatków budżetu rolnego rośnie w długim okresie, co tworzyłoby przesłankę rozwoju bazy surowcowej biogospodarki w Polsce. Niestety, w obliczu niestabilnych, często gasnących wydatków na analizowany cel, hipoteza została odrzucona. Generalizując, uznano, że długookresowe tendencje wydatków w budżecie centralnym i w budżetach wojewodów na sektor rolny nie wskazują na to, aby mogły być stymulatorami rozwoju biogospodarki w Polsce w długim okresie.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?