Wpływ wybranych bakterii fermentacji mlekowej na wzrost patogenów występujących w uprawie rzepaku

Romuald Gwiazdowski , Katarzyna Kluczyńska , Daniela Gwiazdowska

Abstract

The aim of the study was to estimate the antagonistic properties of lactic acid bacteria (LAB) isolated from alfalfa silage and haylage . A total of 10 isolates of lactic acid bacteria were the objective of the study. The pathogens causing diseases of oilseed rape such as, Alternaria alternata, A. brassicae, A. brassicicola, Botryotinia fuckeliana, Leptosphaeria maculans, Pythium spp.,Thanatephorus cucumeris and Sclerotinia sclerotiorumwere indicator microorganisms. The studies revealed that isolates of LAB suppressed growth of selected indicator microorganism of Alternaria, Leptosphaeria, Pythium and Thanatephorusgenera. In many cases, degradation of the surface of the aerial mycelium was also observed. The degree of inhibition growth of the indicator organism depended on the species and isolate of the pathogenas well as isolates of LAB.
Author Romuald Gwiazdowski - Instytut Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
Romuald Gwiazdowski,,
-
, Katarzyna Kluczyńska (WT / KPPJ)
Katarzyna Kluczyńska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Daniela Gwiazdowska (WT / KPPJ)
Daniela Gwiazdowska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Other language title versionsImpact of the selected lactic acid bacteria on the growth of pathogens occurring in oilseed rape crops
Journal seriesProgress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, ISSN 1427-4337, e-ISSN 2084-4883, [2084-4883], (B 12 pkt)
Issue year2015
Vol55
No4
Pages446-451
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish bakterie mlekowe; właściwości antagonistyczne; rzepa
Keywords in Englishactic acid bacteria; antagonistic properties; oilseed rap
Abstract in PolishCelem badań była ocena antagonistycznych właściwości izolatów bakterii fermentacji mlekowej, pochodzących z kiszonki paszowejna bazie lucerny i sianokiszonki. Przedmiot badań stanowiło 10 izolatówbakterii mlekowych. Mikroorganizmy wskaźnikowe stanowiły patogeny powodujące choroby rzepaku, w tym Alternaria alternata, A. brassicae, A. brassicicola, Botryotinia fuckeliana, Leptosphaeria maculans, Pythium spp., Thanatephorus cucumerisi Sclerotinia sclerotiorum. Badania wykazały, że izolaty bakterii mlekowych hamują rozwój wybranych patogenów rodzaju Alternaria, Leptosphaeria, Pythium i Thanatephorus. W wielu przypadkach obserwowano również degradację grzybni powietrznej. Stopień zahamowania rozwoju mikroorganizmu wskaźnikowego zależał od gatunku i izolatu patogena, jak również od poszczególnych izolatów bakterii mlekowych.
DOIDOI:10.14199/ppp-2015-073
URL http://www.progress.plantprotection.pl/download.php?ma_id=1421
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?