Struktura, metody szacowania oraz instrumenty ograniczania luki podatkowej w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki

Małgorzata Hybka

Abstract

Purpose - The main aim of this article is to present the structure of the tax gap in the United Kingdom and the United States, methods of its estimation and instruments of its reduction. Design/Methodology/approach - The article contains a comparative analysis of the data on tax gap published by HM Revenue & Customs and Internal Revenue Service. Findings - In the countries analysed there are significant differences concerning the structure of the tax gap. One of the most important methods used to reduce the tax gap in both countries is the controlled foreign company. Originality/value - The article is one of the few publications in the polish literature adressing the problem of tax gap in the selected OECD member states.
Author Małgorzata Hybka (WE / KFP)
Małgorzata Hybka,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsTax Gap in the United Kingdom and the United States - Structure, Estimation Methods and Instruments for its Reduction
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No5 (83), cz. 2
Pages187-198
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishunikanie opodatkowania, uchylanie się od opodatkowania, oszustwa podatkowe, luka podatkowa, USA, Wielka Brytania
Keywords in Englishtax avoidance, tax evasion, tax fraud, tax gap, USA, UK
Abstract in PolishCel - Celem artykułu jest przedstawienie struktury luki podatkowej, metod jej szacowania i instrumentów jej przeciwdziałania w Wielkiej Brytanii i USA. Metodologia badania - W artykule wykorzystano metodę porównawczą oraz zanalizowano dane statystyczne publikowane przez HM Revenue & Customs oraz Internal Revenue Service. Wynik - W badanych państwach występują znaczące różnice w strukturze luki podatkowej, co wynika między innymi z odmiennego ukształtowania systemu podatkowego i odrębnych przyczyn powstawania tej luki. W obydwu państwach istotnym instrumentem przeciwdziałania luce podatkowej jest kontrolowana spółka zagraniczna. Oryginalność/Wartość - Artykuł jest jednym z nielicznych w literaturze krajowej zawierającym porównania luki podatkowej w wybranych państwach OECD.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.5.83/2-17
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/83-2016/FRFU-83-cz2-187.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-06-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?