Efektywność realizacji projektów strategicznych polskich przedsiębiorstw

Paweł Markowski , Paweł Mielcarek

Abstract

Wdrażanie strategii i przekształcenie jej w działania zapewniające efektywność w wymiarze operacyjnym odbywa się przez zarządzanie projektami strategicznymi. Projekty te decydują o osiąganiu sukcesu organizacji w dłuższym okresie, a kształtowanie ich efektywności jest jednym z podstawowych zadań kadry kierowniczej. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu wdrażania projektów strategicznych na uzyskiwaną efektywność ekonomiczną polskich przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono w 2016 r. w 168 losowo wybranych polskich przedsiębiorstwach. Próba badawcza obejmowała usługi (74%), przemysł lub budownictwo (23%) i rolnictwo, rybołówstwo i leśnictwo (3%). W postępowaniu zastosowano metodę CATI. Głównym wnioskiem jest stwierdzenie, że przedsiębiorstwa opracowujące strategię znacznie częściej oceniają swoją efektywność lepiej lub dużo lepiej niż firmy nieopracowujące strategii. Różnica ta jest widoczna w jeszcze większym stopniu wśród firm stosujących projekty strategiczne.
Author Paweł Markowski (UEP)
Paweł Markowski,,
- Poznań University of Economics and Business
, Paweł Mielcarek (WZ / KTOiZ)
Paweł Mielcarek,,
- Department of Organisation and Management Theory
Journal seriesNauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2017
No2 (31)
Pages18-24
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishefektywność, strategia, projekt strategiczny, zarządzanie projektami, system zarządzania, organizacja
DOIDOI:10.15611/noz.2017.2.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=40378&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?