Umowa o partnerstwie gospodarczym Unia Europejska-Japonia – nowy rozdział w dwustronnych stosunkach handlowych

Grzegorz Mazur

Abstract

On the 17th of July 2018, the EU and Japan signed the Economic Partnership Agreement (EPA) which will create a free trade area. The aim of the article is to present main provisions of the agreement in the area of merchandise trade. The conducted legal and economic analysis was embedded in the context of bilateral EU-Japan trade and economic relations, with a special attention to problems and barriers for their further development. Among the most important (and often the most contentious) issues in negotiations there should be mentioned: rules regulating an access for Japanese cars to the EU market, technical barriers for EU car producers at the Japanese market, and gradual harmonisation of standards as well as pace and scope of opening of the Japanese agricultural and food market. From the conducted analysis it can be concluded that the liberalisation has been gradually spread over a longer period for those manufacturers for which the highest expected export growth rates are forecasted. From the EU perspective, this refers to the export of Japanese cars to the EU, and for the Japanese side, longer transition periods apply to textiles, leather products, and footwear as well as the selected agricultural and food products. The vast majority of liberalisation should be realised within 7-10 years after the entry into force of the agreement with a narrow group of products that will be realised within the 15-year transition period. In this connection, it can be expected that all regulations referred to merchandise trade will be fully implementedby ca. 2035
Author Grzegorz Mazur (WGM / KE)
Grzegorz Mazur,,
- Department of European Studies
Other language title versionsThe EU-Japan economic partnership agreement – a new phase in bilateral trade relations
Journal seriesUnia Europejska.pl, [Wspólnoty Europejskie], ISSN 2084-2694, (B 11 pkt)
Issue year2018
No2(249)
Pages3-18
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishUE, Japonia, stosunki handlowe, umowa o partnerstwie gospodarczym, strefa wolnego handlu
Keywords in EnglishEU, Japan, trade relations, Economic Partnership Agreement (EPA), free trade area
Abstract in PolishW dniu 17 lipca 2018 r. Unia Europejska i Japonia podpisały porozumienie o partnerstwie gospodarczym (Economic Partnership Agreement – EPA), którego strategicznym celem jest utworzenie strefy wolnego handlu. Celem artykułu jest przedstawienie głównych założeń osiągniętego porozumienia w dziedzinie handlu towarowego. Analizę prawno-ekonomiczną osadzono w kontekście aktualnego rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczo-handlowych stron, ze szczególnym uwzględnieniem problemów i barier, jakie stały na przeszkodzie w ich dalszym rozwoju. Wśród najważniejszych (i często najbardziej kontrowersyjnych) kwestii podczas rokowań należy wymienić zasady dostępu japońskich samochodów do rynku UE, usunięcie barier technicznych w Japonii dla unijnych producentów samochodów i harmonizację przepisów w tej dziedzinie oraz zakres i harmonogram otwarcia japońskiego rynku rolno-spożywczego. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż proces liberalizacji będzie najwolniejszy w przypadku towarów, gdzie spodziewane są najwyższe wzrosty sprzedaży, a więc importu samochodów do Unii oraz importu do Japonii tekstyliów, wyrobów skórzanych, obuwia i niektórych towarów rolno-spożywczych. Dla znacznej części towarów pełna liberalizacja handlu nastąpi w ciągu 7-10 lat od wejścia w życie umowy (dla wąskiej grupy produktów w ciągu 15 lat). Można więc spodziewać się, że zawarte w umowie zobowiązania w zakresie handlu towarowego zaczną w pełni obowiązywać ok. 2035 r.
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?