Zastępowalność pokoleń w Europie w latach 2000-2015

Radosław Murkowski

Abstract

The total fertility rate of 2.1 children per woman of reproductive age is considered to be a level which guarantees the relative stability of the population. At present, almost everywhere in Europe, the fertility rates of European women are below that level. In order to assess the degree of replacement of generations in Europe between 2000 and 2015, a hypothetical birth rate was estimated that would guarantee a balance between generations in the future. In Europe between 2000 and 2015, a total of 125 million children were born, although it should have been born 171 million, so that Europe's population would not shrink in the long run.
Author Radosław Murkowski (WE / KPGiS)
Radosław Murkowski,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsThe Replacement Rate of Generation in Europe in the Period of 2000-2015
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2018
No54/3
Pages275-291
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishzastępowalność pokoleń, współczynnik dzietności, płodność, Europa
Keywords in Englishreplacement rate of generations, total fertility rate, birth rate, Europe
Abstract in PolishWspółczynnik dzietności całkowitej wynoszący około 2,1 dziecka przypadającego średnio na kobietę w wieku rozrodczym uznaje się za poziom, który gwarantuje względną stabilność liczebności danej populacji. Aktualnie praktycznie wszędzie w Europie wskaźniki dzietności europejskich kobiet kształtują się na poziomie poniżej tej wielkości. W celu oceny stopnia zastępowania się pokoleń w Europie w latach 2000-2015 oszacowano hipotetyczną wielkość urodzeń, która gwarantowałaby równowagę pomiędzy poszczególnymi generacjami w przyszłości. W Europie urodziło się w latach 2000-2015 łącznie niespełna 125 mln dzieci, a powinno było się urodzić aż 171 mln, by populacja Europy nie zmniejszała się w długim okresie.
DOIDOI:10.18276/sip.2018.54/3-20
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/887/article/14766/
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?