Produkcja biopaliw w Polsce a zrównoważony rozwój rolnictwa. Dylemat biogospodarki

Michał Borychowski

Abstract

The main aim of the article was to present the liquid biofuel sector against the bioeconomy and sustainable development of agriculture in order to show the dilemma of the bioeconomy. It lies in the fact that the production of first generation biofuels (from agricultural raw materials) is a segment of the bioeconomy, but it does not support the idea of sustainable development of agriculture. Bioeconomy mainly includes agriculture and forestry and related industries, therefore, the food industry and wood industry, but also the bioenergy sector. It can be concluded that the production of biofuels belongs to bioeconomy. In turn, sustainable development means the simultaneous integration of the objectives in environmental, economic and social areas. In principle, the production of biofuels from agricultural raw materials (cereals, sugarcane, oilseeds) should support the idea of the sustainable development, but in practice it denies.
Author Michał Borychowski (WE / KMiGŻ)
Michał Borychowski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol16
No6
Pages51-56
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprodukcja biopaliw, surowce rolne, zrównoważony rozwój, biogospodarka
Keywords in Englishbiofuels production, agricultural raw materials, sustainable development, bioeconomy
Abstract in Polish Celem artykułu było przedstawienie sektora biopaliw na tle biogospodarki oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa w celu ukazania dylematu, który polega na tym, że produkcja biopaliw I generacji (z surowców rolnych) stanowi segment biogospodarki, ale nie wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Biogospodarka obejmuje przede wszystkim rolnictwo i leśnictwo oraz związane z nimi gałęzie przemysłu, zatem przemysł spożywczy i drzewny, ale również sektor bioenergii. Można więc stwierdzić, że produkcja biokomponentów mieści się jej zakresie. Z kolei zrównoważony rozwój oznacza jednoczesną integrację celów w ramach trzech podstawowych ładów – środowiskowego, ekonomicznego i społecznego. Z założenia produkcja biopaliw z surowców rolnych (zbóż, trzciny cukrowej, roślin oleistych) miała wspierać ideę zrównoważonego rozwoju, jednak w praktyce jej zaprzecza.
URL https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/205274/2/16-6-Borychowski.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-09-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?