Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji

Adam Zaremba , Przemysław Konieczka

Abstract

The purpose of this study is to analyze informative value of stock recommendations for investors and to verify the profitability of strategies based on the recommendations. The paper is composed of two parts. First, we review existing literature in the field of analysts' recommendations and their infl uence on the stocks' returns. Second, we investigate the issue of profitability of strategies based on analysts' recommendations in the Polish market. We built long/short portfolios and test them against market model and CAPM. We base our computations on all stocks listed on the WSE in years 2005-2012. It seems that historically in Poland analysts recommendation had virtually no informative value. Strategies based on going long top-rated stocks and shorting the worst stocks performed badly and delivered negative excess returns.
Author Adam Zaremba (WZ / KIiRK)
Adam Zaremba,,
- Department of Investment and Capital Markets
, Przemysław Konieczka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Przemysław Konieczka,,
-
Other language title versionsEffectiveness of Stock Recommendations on the Polish Market
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2014
No66
Pages573-581
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrynek akcji, rekomendacje maklerskie, analitycy, GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Keywords in Englishstock market, stock recommendations, analysts, Warsaw Stock Exchange
Abstract in PolishCelem artykułu jest zbadanie skuteczności rekomendacji maklerskich na krajowym rynku akcji. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności dokonany zostaje przegląd dotychczasowych badań w powyższym zakresie. Następnie przeprowadzona zostaje analiza empiryczna, mająca na celu zweryfikowanie zasadności strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach maklerskich. Badanie bazuje na portfelach long/short, które przetestowano względem modeli rynkowego i CAPM oraz dotyczy wszystkich spółek notowanych na GPW w latach 2005-2012. Obliczenia wskazują, że rekomendacje maklerskie nie mają praktycznie żadnej wartości informacyjnej dla inwestorów. Strategia zajmowania pozycji długich w spółkach najlepiej ocenianych i pozycji krótkich w spółkach najgorzej ocenianych przyniosła historycznie ujemne ponadprzeciętne stopy zwrotu.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/66-2014/FRFU-66-573.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*10 (2020-09-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?