Finanse w łańcuchu dostaw - ujęcie teoretyczne

Kinga Pawlicka , Monika Właszynowicz

Abstract

The cognitive goal of the paper is to derive implications and guidance on the application of the supply chain finance (SCF). According to the authors, there is a demand to systematize and critically evaluate previous research into the supply chain finance. The main areas distinguished as a result of the studies are: methods of managing the supply chain finances and the effects of applying this concept. Summing up the considerations, the authors suggest direction of further research.
Author Kinga Pawlicka (WGM / KLM)
Kinga Pawlicka,,
- Department of International Logistics
, Monika Właszynowicz
Monika Właszynowicz,,
-
Other language title versionsFinance in the Supply Chain : Theoretical Approach
Journal seriesGospodarka Materialowa & Logistyka, ISSN 1231-2037, (B 8 pkt)
Issue year2018
No10
Pages11-21
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishFinanse, Łańcuch dostaw, Współpraca, Partnerstwo logistyczne
Keywords in EnglishFinance, Supply chain, Cooperation, Logistics partnership
Abstract in PolishCelem artykułu jest przeprowadzenie analizy i wyciągniecie wniosków dotyczących zastosowania finansów łańcucha dostaw (ang. Supply Chain Finance, SCF). Według autorek istnieje potrzeba dokonania systematyzacji i krytycznej oceny dotychczasowych badań nad finansami łańcuchów dostaw. W wyniku przeprowadzonych studiów zostały wyróżnione główne obszary: metody zarządzania finansami łańcucha dostaw oraz skutki zastosowania tej koncepcji. Podjęte analizy wskazują również na kierunki dalszych badań.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?