Nowe systemy nauczania osób niepełnosprawnych w kontekście współczesnych systemów wytwórczych

Jerzy Olszewski

Abstract

The aim of the article is to discuss how new teaching systems for people with disabilities meet the expectations of employers managing contemporary production systems. It characterizes the use of e-learning in vocational activation of people with disabilities on the contemporary labour market. It performs a critical analysis of the literature on the subject and employs comparative analysis. The article comprises five parts: four chapters (profile of the labour market for people with disabilities, description of education of people with disabilities in context of the labour market needs, evaluation of e-learning application in teaching of people with disabilities, profile of e-learning platform supporting the teaching of people with disabilities ) and final comments. The article closes with final remarks where the postulates concerning vocational activation of people with disabilities are presented.
Author Jerzy Olszewski (WE / KPiPS)
Jerzy Olszewski,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsNew Teaching Systems for People with Disabilities in Context of Contemporary Production Systems
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 0239-9415, (B 10 pkt)
Issue year2015
No65
Pages101-113
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishsystemy nauczania, system wytwórczy, osoby niepełnosprawne
Keywords in Englisheducation systems, manufacturing system, disabled people
Abstract in PolishArtykuł stanowi omówienie nowych systemów nauczania osób niepełnosprawnych. Scharakteryzowano tutaj możliwości wykorzystania e-learningu w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. W pracy dokonano krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz zastosowano analizę porównawczą. W artykule za-warto charakterystykę rynku pracy osób niepełnosprawnych, opis wykształcenia osób niepełnosprawnych w kontekście potrzeb rynku pracy, ocenę wykorzystania e-learningu w nauce osób niepełnosprawnych oraz charakterystykę platformy e-learningowej wspomagającej nauczanie osób niepełnosprawnych. Artykuł zamykają uwagi końcowe, gdzie przedstawiono postulaty w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?