Marketing a innowacyjność - nowe podejście w zarządzaniu marketingowym

Anna Wielicka-Regulska , Anna Rogala

Abstract

The paper discusses the determinants of innovation and the characteristics of the innovation process at enterprise level, paying particular attention to their implications for marketing. Presented implications meanwhile challenge the marketing units in their way in adoption to turbulent environment. It was pointed out the importance of knowledge and experience of marketers and the role of their involvement in the creation and development of new solutions. Nowadays organizations should foster personal, knowledge development and engagement in innovative ventures. It means that organizations should develop innovation curriculum among their workers facilitating innovation process and innovation approach of employees. Also some changes in structures are needed. The hierarchical organization is not adjusted to rapid changes and to fluent information flow among innovators. The structures that encourage direct interactions and knowledge sharing are welcome. Also the openness to external partners is desirable. They can provide distinctive knowledge, skills, infrastructure or contacts. The paper also identifies the specific features of innovation process, such as reflexivity, continuity, time scale and uncertainty, which should be accepted and managed in marketing departments. It implies that marketing units should somehow imitate the praxis of R&D departments which usually handle well uncertainly of projects, their time-consuming character and continuous iterations.
Author Anna Wielicka-Regulska - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, MNiSW [80]
Anna Wielicka-Regulska,,
-
, Anna Rogala (WZ / KSM)
Anna Rogala,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsMarketing and innovation - new approach in marketing management
Journal seriesLogistyka: czasopismo dla profesjonalistów, ISSN 1231-5478, (0 pkt)
Issue year2015
No 2 [CD 2]
Pages1626-1632
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishMarketing; Innowacje; Marketing przedsiębiorstwa; Wiedza
Keywords in EnglishMarketing; Innovations; Enterprise marketing; Knowledge
Abstract in PolishW opracowaniu omówiono uwarunkowania innowacyjności i cechy charakterystyczne procesu innowacji na poziomie przedsiębiorstwa, zwracając szczególną uwagę na ich implikacje w działalności marketingowej. Implikacje te stanowią zarazem wyzwania jakim muszą sprostać jednostki marketingu włączając się w proces adaptacji do zmian w otoczeniu. W artykule zwrócono uwagę na konieczność ciągłego poszerzania wiedzy i doświadczenia osób zajmujących się marketingiem. Różnorodne doświadczenia i ciągła nauka przyczyniają się do łatwiejszego opracowywania nowych rozwiązań polegających często na aplikacji zdobytej wiedzy w nowym kontekście. Sukces w opracowaniu innowacji w dziale marketingu będzie zależał w dużej mierze nie tylko od wiedzy zgromadzonej w organizacji ale także poza nią. Angażowanie partnerów, interesariuszy zewnętrznych pozwoli na skorzystanie z odmiennych doświadczeń, kompetencji, wiedzy, infrastruktury i powiązań. W najbliższym czasie ważne będzie dla organizacji takie przygotowanie wszystkich pracowników, które pozwoli włączyć ich w proces innowacji również tej istotnej dla marketingu. Doświadczenia wskazują, że przedsiębiorstwa, aby osiągnąć zaangażowanie pojedynczego pracownika a jednocześnie ukierunkować i ułatwić proces powstawiania innowacji będą musiały w sposób systematyczny szkolić swoich członków, aby przygotować ich bez względu na zajmowaną pozycję do roli innowatorów. W opracowaniu wskazano też na potrzebę zamian w strukturze organizacyjnej i zasadach motywacji oraz oceny pracowników działu marketingu. Dominujące obecnie struktury hierarchiczne nie sprzyjają innowacyjności. Przedsiębiorstwa powinny przebudować swoje struktury organizacyjne by efektywniej wykorzystać wiedzę różnych działów i ludzi znajdujących się na różnych poziomach organizacji. Działalność marketingowa będzie też musiała zbliżyć się bardziej do specyfiki działów badawczo-rozwojowych, gdzie częściej wykorzystuje się pracę intelektualną i badawczą, zarządza się ryzykiem związanym z możliwością niepowodzenia projektu, dokonuje się ciągłej modyfikacji w przedmiocie innowacji a personel jest lepiej przygotowany na niepewność, co do skutków nowych rozwiązań.
URL https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7484-artykul
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-10-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?