Hejt w sieci a wizerunek przedsiębiorcy

Krzysztof Gołata

Abstract

The phenomenon of hate on the Internet is identified primarily with politics and show business. However, more often we can talk about hate in relation to the economy. Entrepreneurs are often public figures, but they have no experience in the fight against offensive comments on the Internet. The phenomenon of hate in the economy must be considered in two aspects. It may be the reason for the fall of the individual companies. It can also destroy, in the short term, image and reputation, which is built up through the years. Haters in commenting the economic reality and business activities refer to stereotypes and false information.
Author Krzysztof Gołata (WE / KPEiPR)
Krzysztof Gołata,,
- Department of Economic Journalism and Public Relations
Other language title versionsHate on Network and The Image of Entrepreneurs
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No313
Pages74-86
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish hejt, przedsi ę biorca, wizerunek, reputacja, stereotypy
Keywords in Englishhate, entrepreneur, image, reputation, stereotypes
Abstract in PolishZjawisko hejtu w internecie identyfikowane jest przede wszystkim z polityką i show-biznesem. Jednak coraz częściej możemy mówić o hejcie w odniesieniu do gospodarki i ludzi z nią zawiązanych. Przedsiębiorcy są bardzo często osobami publicznymi, które nie mają doświadczenia w walce z obraźliwymi komentarzami w sieci. Zjawisko hejtu w gospodarce trzeba rozpatrywać w dwóch aspektach. Może ono być powodem upadku poszczególnych firm. Może także zniszczyć, w krótkim okresie, wizerunek oraz reputację, które buduje się przez lata. Hejterzy w komentowaniu rzeczywistości gospodarczej i działań przedsiębiorców odwołują się do stereotypów i nieprawdziwych informacji.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%c5%82y_291_320/SE_313/06.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 01-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?