Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako dochód gmin. Analiza jednego przypadku

Sławomira Kańduła , Kamila Tomaszewska

Abstract

Opracowanie dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami, którą od 1 lipca 2013 roku pobiera gmina w zamian za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na jej terenie. Celem opracowana jest ocena funkcjonowania, obowiązującego od 1 lipca 2013 roku, systemu gospodarki odpadami w gminie Borek Wielkopolski z punktu widzenia funkcji pełnionych przez tę opłatę oraz bilansowania się systemu gospodarki odpadami. Badaniem objęto lata 2013–2018. Zastosowano metodę analizy piśmiennictwa i aktów prawnych oraz metodę opisową (przedstawiono opis przypadku). Najważniejsze wnioski wypływające z przeprowadzonego badania są następujące – opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych jest daniną publiczną o charakterze ekwiwalentnym, pełni funkcję fiskalną, z tym że dochody z tego tytułu mają celowe przeznaczenie. Z dochodów tych gmina pokrywa koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłata pełni też funkcję interwencyjną, stymulującą prośrodowiskowe zachowania właścicieli nieruchomości oraz ewidencyjno-kontrolną. Zbilansowanie dochodów z opłaty z finansowanymi z niej wydatkami jest trudne.
Author Sławomira Kańduła (WE / KFP)
Sławomira Kańduła,,
- Department of Public Finance
, Kamila Tomaszewska
Kamila Tomaszewska,,
-
Pages89-102
Publication size in sheets0.65
Book Brzozowska Krystyna (eds.): Trzy dekady samorządu terytorialnego w Polsce, Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński, vol. 1097, 2019, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISBN 978-83-7972-322-5, 136 p.
Keywords in Polishgmina, opłata lokalna, system gospodarowania odpadami
Keywords in Englishmunicipality, local fee, waste management system
URL http://forumsamorzadowe.wzieu.pl/2019/IMG/pdf/trzy_dekady_samorzadu_terytorialnego_w_polsce.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 23-10-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?