Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako dochód gmin. Analiza jednego przypadku

Sławomira Kańduła , Kamila Tomaszewska

Abstract

Opracowanie dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami, którą od 1 lipca 2013 roku pobiera gmina w zamian za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na jej terenie. Celem opracowana jest ocena funkcjonowania, obowiązującego od 1 lipca 2013 roku, systemu gospodarki odpadami w gminie Borek Wielkopolski z punktu widzenia funkcji pełnionych przez tę opłatę oraz bilansowania się systemu gospodarki odpadami. Badaniem objęto lata 2013–2018. Zastosowano metodę analizy piśmiennictwa i aktów prawnych oraz metodę opisową (przedstawiono opis przypadku). Najważniejsze wnioski wypływające z przeprowadzonego badania są następujące – opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych jest daniną publiczną o charakterze ekwiwalentnym, pełni funkcję fiskalną, z tym że dochody z tego tytułu mają celowe przeznaczenie. Z dochodów tych gmina pokrywa koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłata pełni też funkcję interwencyjną, stymulującą prośrodowiskowe zachowania właścicieli nieruchomości oraz ewidencyjno-kontrolną. Zbilansowanie dochodów z opłaty z finansowanymi z niej wydatkami jest trudne.
Autor Sławomira Kańduła (WE / KFP)
Sławomira Kańduła
- Katedra Finansów Publicznych
, Kamila Tomaszewska
Kamila Tomaszewska
-
Paginacja89-102
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Książka Brzozowska Krystyna (red.): Trzy dekady samorządu terytorialnego w Polsce, Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński, vol. 1097, 2019, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISBN 978-83-7972-322-5, 136 s.
Słowa kluczowe w języku polskimgmina, opłata lokalna, system gospodarowania odpadami
Słowa kluczowe w języku angielskimmunicipality, local fee, waste management system
URL http://forumsamorzadowe.wzieu.pl/2019/IMG/pdf/trzy_dekady_samorzadu_terytorialnego_w_polsce.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 23-10-2020, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?