Wykorzystanie gier promocyjnych w działaniach z zakresu CSR

Bartosz Mazurkiewicz

Abstract

Companies operating in accordance with CSR policies engages in activities concerning many fields. For various reasons, reaching specific audience with message could be difficult. Due to highly engaging character of promotional games they can be an effective way to support CSR activities. Due to specific nature of serious games, they are capable of affecting participants and environment. The aim of the article is to determine how promotional games are being used in CSR activities and to examine repondents' opinions on such solutions. The article is conceptual with regard to empirical research.
Author Bartosz Mazurkiewicz (WZ / KSM)
Bartosz Mazurkiewicz,,
- Department of Marketing Strategies
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No12 [CD]
Pages75-82
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpromocja, gry komputerowe, społeczna odpowiedzialność biznesu, badanie opinii
Keywords in Englishpromotion, computer games, corporate social responsibility (CSR), opinion research
Abstract in PolishSpołeczna odpowiedzialność biznesu zakłada aktywność przedsiębiorstw na różnych obszarach. Z różnych względów, dotarcie z komunikatem do określonej grupy odbiorców często może być utrudnione. Gry promocyjne mogą być w tym przypadku skutecznym sposobem na wspieranie działań z zakresu CSR ze względu na ich silnie angażujący charakter. Specyfika serious games sprawia, że mogą one realnie wpłynąć na uczestników i otoczenie. Celem artykułu jest określenie zakresu wykorzystania wybranych gier promocyjnych w działaniach CSR oraz zbadanie opinii respondentów na temat tego typu rozwiązań. Artykuł ma charakter koncepcyjny z uwzględnieniem wyników badań empirycznych.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR12_2017_CD.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?