Współczesne nauki ekonomiczne: tożsamość, ewolucja, klasyfikacje

Marian Gorynia

Abstract

The article contains a discussion about the current state of economic sciences, with special consideration of the Polish context. The author starts from presenting various classifications. Then he tries to determine the identity of economic sciences (including economics, finance, management, and commodity science): what is common in these disciplines and what connects them. In the next part, the author discusses two most important, in his view, characteristics of modern economic sciences: (1) their diversity and multi-paradigmatic character, (2) inter-disciplinary character and links with other areas, fields, and disciplines of science. The next part is devoted to the question of future prospects of economic sciences. The last part gives some recommendations addressed to economists, intended to increase the benefits given by their work for the society.
Autor Marian Gorynia (WGM / KKM)
Marian Gorynia
- Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
Inne wersje tytułuContemporary Economic Sciences: Identity, Evolution, Classifications
Tytuł czasopisma/seriiEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (B 14 pkt)
Rok wydania2018
Nr5
Paginacja497-522
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.25
Słowa kluczowe w języku polskimnauki ekonomiczne, ewolucja nauk ekonomicznych, klasyfikacje nauk ekonomicznych, relacje z innymi dyscyplinami
Słowa kluczowe w języku angielskimeconomic sciences, their evolution and classification, relations with other disciplines
Klasyfikacja ASJC2002 Economics and Econometrics
Streszczenie w języku polskimArtykuł zawiera rozważania na temat obecnego stanu nauk ekonomicznych ze zwróceniem szczególnej uwagi na kontekst polski. Punktem wyjścia rozważań jest prezentacja różnych klasyfikacji nauk ekonomicznych w Polsce, a także klasyfikacji międzynarodowych. Dalej podejmuje się próbę określenia tożsamości nauk ekonomicznych czyli tego, co łączy poszczególne dyscypliny tych nauk (ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, towaroznawstwo). Następnie autor omawia dwie najważniejsze, jego zdaniem, cechy współczesnych nauk ekonomicznych: 1) różnorodność i wieloparadygmatowość oraz 2) interdyscyplinarność oraz relacje z innymi obszarami, dziedzinami i dyscyplinami nauki. W kolejnym kroku podjęto kwestię przyszłości nauk ekonomicznych. W zakończeniu sformułowano kilka rekomendacji pod adresem naukowców uprawiających nauki ekonomiczne z myślą o zwiększeniu pożytków płynących z ich pracy dla społeczeństwa.
URL http://www.ekonomista.info.pl/?rok=2018&nr=5&t=1&lang=0
Językpl polski
Punktacja (całkowita)14
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 14.0, 06-04-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.021; Impact Factor WoS: 2011 = 0.141 (2)
Liczba cytowań*10 (2020-10-21)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?