The Use of Social Networking Websites in the International Market: the Example of Facebook From the Perspective of Individual Users

Małgorzata Bartosik-Purgat

Abstract

The aim of the article is to identify the areas of using Facebook - one of the most popular social networking website. The analysis has been based on empirical data gathered among individual users in several foreign markets (China, Poland, Spain, Germany, Russia, the United States, Turkey). Empirical quantitative research has been carried out in which paper and electronic inquiry forms (CAWI) have been filled out by the respondents. Four areas of using Facebook by individual users have been distinguished: communication, education, consumer behaviour, and work. The obtained indicators of Spearman rank correlation between the frequency of using Facebook and the distinguished areas are very diversified, both among the studied groups and the areas of use. The results show the peculiarities of particular groups in terms of using Facebook.
Author Małgorzata Bartosik-Purgat (WGM / KZM)
Małgorzata Bartosik-Purgat,,
- Department of International Management
Other language title versionsZastosowanie serwisów społecznościowych na rynku międzynarodowym. Przykład Facebooka z perspektywy indywidualnych użytkowników
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2016
No35 (2)
Pages235-248
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishSerwisy społecznościowe, Media społecznościowe, Rynki międzynarodowe, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Keywords in Englishsocial networking websites, Facebook, international market
Abstract in PolishCelem artykułu jest identyfikacja obszarów zastosowania jednego z najczęściej wykorzystywanych serwisów społecznościowych, jakim jest Facebook. Analizę wykonano na podstawie danych empirycznych zgromadzonych na kilku rynkach zagranicznych (w Chinach, Polsce, Hiszpanii, Niemczech, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Turcji) wśród indywidualnych użytkowników. Badania ilościowe przeprowadzono wśród respondentów z wykorzystaniem papierowej i elektronicznej formy ankiety. Wyróżniono cztery obszary wykorzystania Facebooka przez użytkowników indywidualnych: komunikacja, edukacja, zachowania konsumenckie oraz praca. Otrzymane wskaźniki korelacji Spearmana pomiędzy częstotliwością używania Facebooka a wyróżnionymi obszarami są bardzo zróżnicowane zarówno pomiędzy badanymi grupami, jak i obszarami użytkowania. Rezultaty pokazują specyfikę poszczególnych grup w zakresie korzystania z Facebooka.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.16.060.5641
URL http://www.ejournals.eu/IBage/2016/Tom-35-Numer-2/art/8166/
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?