Anomalia niskiej czy może wysokiej ceny? Osobliwy przypadek polskiego rynku akcji

Adam Zaremba , Szymon Okoń , Andrzej Nowak , Przemysław Konieczka

Abstract

The study investigates the low-price effect on the Polish stock market. Using sorting, cross-sectional tests and checks of the monotonic relation, we examine the performance of portfolios formed on prices of over 850 companies listed on the Polish stock market in the years 2000-2014. Contrary to global evidence, expensive stocks significantly outperform cheap stocks there. Furthermore, additional sorts on value, size and momentum may be used to improve price-based strategies and the anomaly is strongest among growth companies. We hypothesize that the reverse character of the low-price anomaly may be potentially explained by an impact of other phenomena, like the underperformance of lottery-stocks. Moreover, employing an alternative methodology, we provide convincing out-of-sample evidence in support of the hypothesis of Baker et al. [2009], that corporate managers cater to investors by splitting their shares in response to time-varying catering incentives.
Author Adam Zaremba (WZ / KIiRK)
Adam Zaremba,,
- Department of Investment and Capital Markets
, Szymon Okoń (WZ / KIiRK)
Szymon Okoń,,
- Department of Investment and Capital Markets
, Andrzej Nowak (UEP)
Andrzej Nowak,,
- Poznań University of Economics and Business
, Przemysław Konieczka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), MNiSW [80]
Przemysław Konieczka,,
-
Other language title versionsIs it a Low Or High Price Anomaly? The Curious Case of the Polish Stock Market
Journal seriesMetody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, ISSN 2082-792X, e-ISSN 2543-8565, (B 9 pkt)
Issue year2015
Vol16
No4
Pages242-260
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishefekt niskiej ceny, polski rynek akcji, Giełda Papierów 28 Wartościowych w Warszawie, przekrojowa analiza stóp zwrotu, split akcji, 29 ceny akcji, anomalie rynku kapitałowego, finanse behawioralne, 30 NewConnect, akcje loteryjne
Keywords in English low-price effect, Polish stock market, Warsaw Stock Exchange, 18 cross-section of stock returns, splits, catering theory, share prices, stock 19 market anomalies, behavioral finance, NewConnect, lottery stocks
Abstract in PolishNiniejszy artykuł prezentuje badanie poświęcone anomalii niskiej ceny na polskim rynku akcji. Wykorzystując sortowanie, metody analizy przekrojowej oraz testy relacji monotonicznych, badanie obejmuje notowania ponad 850 spółek z polskiego rynku akcji w latach 2000-2014. W przeciwieństwie do obserwacji na rynkach rozwiniętych, polskie spółki o wysokiej cenie nominalnej notują wyższe stopy zwrotu aniżeli spółki o niższej cenie nominalnej. Co więcej, dodatkowe sortowania przy pomocy wskaźników wyceny, kapitalizacji oraz momentum mogą zostać wykorzystane do poprawy efektywności strategii opartych na cenie nominalnej. Odwrotny charakter efektu niskiej ceny na krajowym rynku kapitałowym może być potencjalnie wyjaśniony przy pomocy innej anomalii: efektu akcji loteryjnych. Na koniec, przy wykorzystaniu alternatywnej metodologii, niniejsza praca weryfikuje hipotezę Bakera i in. [2009], zgodnie z którą menedżerowie przedsiębiorstw wykorzystują splity do zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
URL http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T16_z4.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?