Kierunki badawcze w kontekście zastosowania narzędzi w zarządzaniu (strategicznym) przedsiębiorstwem

Adam Weinert

Abstract

The aim of this article is to determine the directions of research on the issue of the so-called "manager's toolbox", with the focus on strategic management tools. According to the methodology of systematic literature review, pieces of work published in international journals are selected. The first part of the article discusses the concept of strategic tools. The definitions of the term occurring in the literature are indicated. The second part of the study includes a review of studies in the period of 1992-2015. The interest of researchers in the indicated positions was a prerequisite to identify the main directions of research in the context of application of tools in enterprise (strategic) management.
Author Adam Weinert (WZ / KZS)
Adam Weinert,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsDirections of Research in the Context of Application Tools in Enterprise (Strategic) Management
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2017
No3 (368), tom 2
Pages146-156
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishskrzynka narzędziowa menadżera, narzędzia strategiczne, wspomaganie zarządzania, przedsiębiorstw
Keywords in English manager’s toolbox, strategic tools, management support, enterprise
Abstract in PolishCelem artykułu jest ustalenie kierunków badawczych dotyczących problematyki tzw. "skrzynki narzędziowej menadżera", w tym obejmujących przede wszystkim narzędzia wspomagające zarządzanie strategiczne. Zgodnie z metodyką systematycznego przeglądu literatury, wyłoniono prace opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. W pierwszej części artykułu omówiono pojęcie narzędzi strategicznych (strategic tools). Wskazano występujące w literaturze przedmiotu definicje tego terminu. Druga część opracowania obejmuje przegląd badań z lat 1992-2015. Zainteresowanie badaczy w wybranych pozycjach stanowiło przesłankę do wskazania głównych kierunków badawczych w kontekście zastosowania narzędzi w zarządzaniu (strategicznym) przedsiębiorstwem.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d7b58f4d-3cc6-4a0b-88e3-a60eb9af0384/c/IBRKK-handel_wew_3-2017-t2.146-156.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?