Geneza kryzysu hipotecznego w USA z perspektywy dekady

Hanna Kołodziejczyk

Abstract

In 2007, the US subprime mortgage industry collapsed into a financial turmoil. The analysis presented in this paper aims at identifying the sources of the subprime mortgage crisis. In an attempt to present a structured overview the following factors have been taken into account: the global imbalances and the Federal Reserve's policy during the years 2001-2007; the conditions on the real estate market and the housing policy in the USA; the developments on the financial markets and their supervision; commercial banks' credit policy and their risk appetite; banks' sources of funding - the use of securitisation and leverage; the behaviour of credit rating agencies and financial engineering.
Author Hanna Kołodziejczyk (WE / KTPiPP)
Hanna Kołodziejczyk,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsThe Origins of the Subprime Mortgage Crisis - a Decade's Perspective
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2016
Vol78
No4
Pages213-231
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishkryzys finansowy, geneza kryzysu hipotecznego, rynek kredytów hipotecznych, rynek nieruchomości, finansyzacja
Abstract in PolishKryzys finansowy, który rozpoczął się w 2007 r. w USA, zwany jest również kryzysem hipotecznym lub kryzysem subprime (subprime mortgage crisis). Nosił on znamiona tzw. kryzysu kredytowego. Poniższy artykuł stawia sobie za cel ustrukturyzowanie stanu wiedzy na temat genezy kryzysu hipotecznego w USA i spojrzenie na jego przyczyny przez pryzmat ostatniego dziesięciolecia. Wyróżnione zostały poniższe czynniki: globalna nierównowaga i polityka Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2001-2007; sytuacja na rynku nieruchomości i polityka mieszkaniowa w USA; rozwój sektora finansowego i nadzór nad rynkami; polityka kredytowa banków komercyjnych i ich apetyt na ryzyko; polityka finansowania działalności banków - wykorzystanie sekurytyzacji i dźwigni finansowej; inżynieria finansowa i agencje ratingowe.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2016.78.4.16
URL http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/6852/6850#page1&view=Fit
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-11-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?