Metoda S&OP w logistyce przedsiębiorstw

Maciej Stajniak , Paweł Romanow , Sylwia Konecka

Abstract

Sales and Operations Planning (SOP) comes down to the organized and coordinated cooperation of areas responsible for managing the supply and demand in the enterprise SOP lets eliminate adverse effects of the disintegration in the planning and for the decision making operating which we recognize conflict of purposes above all as (trade off) and reduced effectiveness of action so on the side of marketing and the sale (sales promotion, advertisement), as well as, and can above all on the side of the operation (production, transport, storing, stocks management, logistic customer service, procurement). In the paper the author is pointing at the SOP being, he is showing main rules of designing it and building blocks, he is underlining effects of accustoming him, however above all he is focusing on the SOP influence on the relations between demand and supply areas in the enterprise and in the whole chain add.
Author Maciej Stajniak - Poznan School of Logistics
Maciej Stajniak,,
-
, Paweł Romanow - Poznan School of Logistics
Paweł Romanow,,
-
, Sylwia Konecka (WZ / KLiT)
Sylwia Konecka,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsS&OP Method in Enterprise Logistics
Journal seriesAutobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, (B 7 pkt)
Issue year2017
No12
Pages1622-1624
Publication size in sheets0.3
Keywords in PolishS&OP, logistyka, logistyka przedsiębiorstw
Abstract in PolishSales and Operations Planning (SOP) sprowadza się do zorganizowanej i skoordynowanej współpracy obszarów odpowiedzialnych za zarządzanie popytem i podażą w przedsiębiorstwie. SOP pozwala niwelować negatywne skutki dezintegracji w planowaniu i podejmowaniu decyzji operacyjnych, do których zaliczamy przede wszystkim konflikt celów (trade off) i zmniejszoną efektywność działań tak po stronie marketingu i sprzedaży (promocja sprzedaży, reklama), jak również, a może przede wszystkim po stronie operacji (produkcja, transport, magazynowanie, sterowanie zapasami, logistyczna obsługa klienta, zaopatrzenie). W referacie autorzy wskazują na istotę SOP, pokazują główne reguły jego projektowania i elementy składowe, podkreślają efekty jego wdrożenia, jednak przede wszystkim skupiają się na wpływie SOP na relacje między obszarami popytowymi i podażowymi w przedsiębiorstwie i w całym łańcuchu dostaw.
URL http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-14d82a02-d8a2-4e4b-983a-6d15bbcb1a7d/c/307_384_A_L_STAJNIAK_ROMANOW_KONECKA.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-10-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?