Wydajność pracy a rozwój społeczno-gospodarczy w regionach Polski (w latach 1995-2013)

Wacław Jarmołowicz , Sławomir Kuźmar

Abstract

The aim of the paper is an attempt to defi ne the relation between the levels of labor productivity and socio-economic development in Polish regions. In the above context, analysis and evaluation of the level of socio-economic development (based on taxonomic methods), as well as identifi cation of empirical relation between performance (in terms of labor productivity) and the level of development of Polish regions (using Granger causality test) was performed. The results of conducted analysis indicate that the level of socio-economic development among Polish regions is very diversifi ed, with the persistent domination of Mazowieckie voivodship and some kind of backwardness of regions from eastern Poland. The Granger causality test proved that for part of regions there was a one way casual relation from productivity to development, for other regions (mostly the least developed) there was a one way casual relation from development to productivity and for the Wielkopolskie voivodship the Granger Causality test indicated a bi-directional relationship.
Autor Wacław Jarmołowicz - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wacław Jarmołowicz
-
, Sławomir Kuźmar (WE / KMiBR)
Sławomir Kuźmar
- Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
Inne wersje tytułuLabor Productivity and Socio-Economic Development in Polish Regions (in 1995-2013)
Tytuł czasopisma/seriiStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Rok wydania2016
Nr44/2
Paginacja123-138
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku polskimwydajność pracy, rozwój społeczno-gospodarczy, związki przyczynowo- skutkowe
Słowa kluczowe w języku angielskimlabor productivity, economic development, causality
Streszczenie w języku polskimPrzedmiotem artykułu jest próba określenia relacji zachodzącej pomiędzy wydajnością pracy a rozwojem społeczno-gospodarczym polskich województw. Dokonano analizy i oceny poziomu rozwoju polskich regionów2 (w oparciu o metody taksonomiczne), a także empirycznej identyfikacji związku występującego pomiędzy wydajnością pracy a poziomem rozwoju tychże regionów (przy wykorzystaniu testów przyczynowości w sensie Grangera). Przeprowadzone analizy i oceny wykazały przy tym, że w badanym okresie występowało istotne, a także utrzymujące się zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów przy dominacji województwa mazowieckiego, a także przy stosunkowo niskim poziomie rozwoju województw tzw. ściany wschodniej. Testy przyczynowości potwierdziły natomiast występowanie istotnej relacji przyczynowo-skutkowej pomiędzy wydajnością pracy a poziomem rozwoju tylko wśród części polskich województw.
DOIDOI:10.18276/sip.2016.44/2-10
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/634/1167.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?