Wydajność pracy a rozwój społeczno-gospodarczy w regionach Polski (w latach 1995-2013)

Wacław Jarmołowicz , Sławomir Kuźmar

Abstract

The aim of the paper is an attempt to defi ne the relation between the levels of labor productivity and socio-economic development in Polish regions. In the above context, analysis and evaluation of the level of socio-economic development (based on taxonomic methods), as well as identifi cation of empirical relation between performance (in terms of labor productivity) and the level of development of Polish regions (using Granger causality test) was performed. The results of conducted analysis indicate that the level of socio-economic development among Polish regions is very diversifi ed, with the persistent domination of Mazowieckie voivodship and some kind of backwardness of regions from eastern Poland. The Granger causality test proved that for part of regions there was a one way casual relation from productivity to development, for other regions (mostly the least developed) there was a one way casual relation from development to productivity and for the Wielkopolskie voivodship the Granger Causality test indicated a bi-directional relationship.
Author Wacław Jarmołowicz - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wacław Jarmołowicz,,
-
, Sławomir Kuźmar (WE / KMiBR)
Sławomir Kuźmar,,
- KMiBR
Other language title versionsLabor Productivity and Socio-Economic Development in Polish Regions (in 1995-2013)
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2016
No44/2
Pages123-138
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishwydajność pracy, rozwój społeczno-gospodarczy, związki przyczynowo- skutkowe
Keywords in Englishlabor productivity, economic development, causality
Abstract in PolishPrzedmiotem artykułu jest próba określenia relacji zachodzącej pomiędzy wydajnością pracy a rozwojem społeczno-gospodarczym polskich województw. Dokonano analizy i oceny poziomu rozwoju polskich regionów2 (w oparciu o metody taksonomiczne), a także empirycznej identyfikacji związku występującego pomiędzy wydajnością pracy a poziomem rozwoju tychże regionów (przy wykorzystaniu testów przyczynowości w sensie Grangera). Przeprowadzone analizy i oceny wykazały przy tym, że w badanym okresie występowało istotne, a także utrzymujące się zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów przy dominacji województwa mazowieckiego, a także przy stosunkowo niskim poziomie rozwoju województw tzw. ściany wschodniej. Testy przyczynowości potwierdziły natomiast występowanie istotnej relacji przyczynowo-skutkowej pomiędzy wydajnością pracy a poziomem rozwoju tylko wśród części polskich województw.
DOIDOI:10.18276/sip.2016.44/2-10
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/634/1167.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?