Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju turystyki sportowej na przykładzie biegów maratońskich

Zygmunt Waśkowski

Abstract

Sport tourism is one of the most important parts of tourism industry, in the past few years it has been developing dynamically and generating a considerable part of incomes from tourism. The sources of development of this kind of tourism can be found on the sport market, because the more and more numerous international sport events are the main impulse for increasing the number of tourists interested in physical activities or competition. The article presents social as well as economic determinants that stimulate the behaviours of purchasers, be it connected with active or passive participating in mass sport events.
Author Zygmunt Waśkowski (WZ / KSM)
Zygmunt Waśkowski,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsSocio-economic Determinants of Sport Tourism's Development on the Example of Marathon Runs
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No8 [CD]
Pages790-798
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishMarketing, Turystyka, Sport, Impreza sportowa, Studium przypadku
Keywords in EnglishMarketing, Tourism, Sport, Sport events, Case study
Abstract in PolishTurystyka sportowa jest jedną z ważniejszych części branży turystycznej, w ostatnich latach rozwija się niezwykle dynamicznie i generuje znaczącą cześć jej przychodów. Źródeł rozwoju tej odmiany turystyki należy upatrywać na rynku sportu, ponieważ organizowane coraz liczniej międzynarodowe wydarzenia sportowe stanowią główny impuls pobudzający ruch turystyczny osób zainteresowanych aktywnością fizyczną lub rywalizacją sportową. Artykuł prezentuje zarówno społeczne jak i ekonomiczne determinanty stymulujące zachowania nabywców związane z ich aktywnym lub pasywnym uczestnictwem w masowych wydarzeniach sportowych.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-01-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?