Edukacja jako inwestycja w kapitał ludzki - analiza porównawcza

Katarzyna Woźniak

Abstract

A key factor in the socio-economic development of countries is human capital. The aim of the study is to present the issues of education from the perspective of human capital development and comparison of the analyzed problem in countries belonging to the OECD. Presentation of selected factors that shape human capital in the field of education in OECD countries has allowed the location of the examined phenomenon in economic background. Theoretical considerations have confirmed the importance of education for socio-economic development of countries. On the other hand, in terms of empirical on the basis of the analysis indicated the main differences and similarities in education in the countries surveyed.
Author Katarzyna Woźniak (WE / KMiBR)
Katarzyna Woźniak,,
- KMiBR
Other language title versionsEducation as an Investment in Human Capital - Peer Analysis
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2016
No3 [CD]
Pages1049-1060
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishedukacja, inwestycje w kapitał ludzki, kapitał ludzki
Keywords in Englisheducation, human capital, investment in human capital
Abstract in PolishKluczowym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego państw jest kapitał ludzki. Celem opracowania jest przedstawienie zagadnienia edukacji z perspektywy rozwoju kapitału ludzkiego oraz porównanie analizowanego problemu w krajach należących do OECD. Przedstawienie wybranych czynników kształtujących kapitał ludzki w obszarze edukacji w krajach OECD pozwoliło na umiejscowienie badanego zjawiska w rzeczywistości gospodarczej. Rozważania teoretyczne potwierdziły znaczenie edukacji dla rozwoju społeczno-gospodarczego państw. Z kolei w aspekcie empirycznym na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano na podstawowe różnice i podobieństwa w zakresie edukacji w badanych krajach.
URL http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_3_2016_plik_na_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?