Idea związków wzajemności członkowskiej i funkcjonującej oferty reasekuracji w ubezpieczeniach dla branży wydobywczej w Polsce

Jacek Lisowski , Krzysztof Łyskawa

Abstract

Insurance of mine is an attractive challenge for insurance - it can generate significant premium. But the specifics of the activity of mines means that the implementation of the underground property insurance leads us to using of reinsurance contract. The experiment occurred and collected information indicate that the offer insurance of coal mines in Poland is closely linked with the available reinsurance coverage. Therefore, it is an interesting solution for owners and managers of the mines could be activated in the functioning of the mutual insurance company. The Polish mutual insurance companies have different rules of accession to the mutual insurance company, but in any case, such a solution carries the ability to build a sustainable solution in the field of risk management.
Author Jacek Lisowski (WE / KU)
Jacek Lisowski,,
- Department of Insurance
, Krzysztof Łyskawa (WE / KU)
Krzysztof Łyskawa,,
- Department of Insurance
Other language title versionsThe Analysis Accession to the Functioning of the Mutual Insurance for the Group Mines in Poland
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol14
No3, Cz. 1
Pages85-100
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishubezpieczenia, kopalnia, reasekuracja, związek wzajemności członkowskiej, zarządzanie ryzykiem
Keywords in Englishinsurance, mine, reinsurance, mutual insurer, risk management
Abstract in PolishUbezpieczenie kopalni jest atrakcyjnym wyzwaniem dla zakładów ubezpieczeń, pozwalającym wygenerować znaczne przychody składkowe. Ale specyfika prowadzenia działalności przez kopalnie powoduje, że realizacja ubezpieczenia mienia podziemnego powoduje konieczność skorzystania z reasekuracji. Przeprowadzony eksperyment i zebrane informacje wskazują, że oferta na ubezpieczenia kopalni węgla kamiennego w Polsce jest ściśle związana z dostępnym pokryciem reasekuracyjnym. Dlatego ciekawym rozwiązaniem dla właścicieli i zarządzających kopalniami może okazać się włączenie w funkcjonowanie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych poprzez członkostwo w związku wzajemności członkowskiej. Polskie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych mają różne zasady przystąpienia do związków wzajemności członkowskiej, ale w każdym przypadku takie rozwiązanie niesie za sobą możliwość zbudowania trwałych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem.
URL http://zif.wzr.pl/pim/2016_3_1_6.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-07-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?