Wpływ kwalifikacji właścicieli na sposób zarządzania małymi i średnimi firmami rodzinnymi

Hanna Mizgajska , Łukasz Wściubiak

Abstract

The aim of the study is to diagnose the relationship between the level of formal education, professional experience, having a job matching the learned profession, working on a managerial position and participation in training of family business owners and their method of management. The way of management is characterised by business goals, profit allocation, number of work hours in the company and delegation of tasks. The degree of using credits and loans, applying for and using EU funds, as well as the company’s financial results were also considered. Empirical material collected in a targeted manner using a survey method from 135 family companies representing the sector of small and medium- sized enterprises in southern Wielkopolska was used in the work. The survey was carried out by students of the second year of undergraduate studies at the State Higher Vocational School in Kalisz as part of a course in entrepreneurship. The research was carried out in 2017 and the information about companies concerns the years 2014–2016. The empirical material was processed by the analysis of descriptive statistics and interdependencies were examined by the gamma correlation method and the Chi-square test. The research has shown a significant impact of both industry-related and broad-based training on the way of management and financing, as well as the financial results of the surveyed family businesses
Author Hanna Mizgajska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Hanna Mizgajska,,
-
, Łukasz Wściubiak (WZ / KZAZP)
Łukasz Wściubiak,,
- KZAZP
Other language title versionsImpact of Owners’ Qualifications on the Management Style of Small and Medium Family Businesses
Journal seriesPrzedsiębiorczość -Edukacja, ISSN 2083-3296, e-ISSN 2449-9048, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol15
No2
Pages83-94
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishfirmy rodzinne; kwalifikacje; małe i średnie przedsiębiorstwa; szkolenia; zarządzanie
Keywords in Englishfamily businesses; management; qualifications; small and medium-sized enterprises; training
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie związku pomiędzy poziomem wykształcenia formalnego właścicieli firm rodzinnych, ich doświadczeniem zawodowym, pracą zgodną z wyuczonym zawodem, pracą na stanowisku kierowniczym i udziałem w szkoleniach a sposobem zarządzania i finansowania ich firm. Sposób zarządzania charakteryzują cele działalności, przeznaczenie wypracowanego zysku, liczba godzin pracy w firmie oraz delegowanie zadań. Pod uwagę wzięto także stopień wykorzystania kredytów, aplikowanie o środki z funduszy UE oraz ogólne wyniki finansowe firmy. W opracowaniu wykorzystano materiał empiryczny zebrany za pomocą kwestionariusza ankietowego na celowo dobranej próbie 135 firm rodzinnych z terenu południowej Wielkopolski, reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone przez studentów drugiego roku studiów licencjackich z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu w ramach zajęć z przedsiębiorczości. Badanie zostało przeprowadzone w roku 2017, natomiast pozyskane informacje o działalności firm dotyczyły lat 2014–2016. Zgromadzony materiał empiryczny opracowano za pomocą metod statystyki opisowej, korelacji rang gamma oraz testu niezależności chi-kwadrat. Uzyskane wyniki wskazują na istotny statystycznie wpływ udziału przedsiębiorcy w różnych formach szkoleń na sposób zarządzania i finansowania badanych firm rodzinnych oraz uzyskiwane przez nie wyniki finansowe
DOIDOI:10.24917/20833296.152.6
URL https://p-e.up.krakow.pl/article/view/5694
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?