Wybrane determinanty wydajności pracy i technicznego uzbrojenia pracy w polskich województwach (w latach 1995-2012)

Sławomir Kuźmar

Abstract

The aim of the paper was an attempt to analyze the regional diversification of labour productivity and its proximate and intermediate determinant in Poland's provinces in 1995-2012, based on Cobb-Douglas production function. The conducted analysis indicate that the labour productivity among Polish provinces was very heterogeneous. The high level of diversity was also observed in the capital to labour ratio. Empirical evidence shows that there exists a relation between TFP level and the human capital and R&D expenditures, in a way that 1 percent increase in the human capital stock would raise total factor productivity by 2.37 percent. The same percentage increase in the public R&D expenditures, would boost regional TFP by 0.24 percent.
Autor Sławomir Kuźmar (WE / KMiBR)
Sławomir Kuźmar
- Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
Inne wersje tytułuThe Chosen Determinants of Labour Productivity and Capital Labour Ratio in Polish Regions (in 1995-2012)
Tytuł czasopisma/seriiStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Rok wydania2016
Nr293
Paginacja51-68
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.85
Słowa kluczowe w języku polskimwydajność pracy, techniczne uzbrojenie pracy, TFP
Słowa kluczowe w języku angielskimlabour productivity, capital labour ratio, TFP
Streszczenie w języku polskimPrzedmiotem niniejszego opracowania była próba określenia stopnia zróżnicowania wydajności pracy w polskich województwach oraz ocena jej bezpośrednich i pośrednich determinant w latach 1995-2012 przeprowadzona na podstawie funkcji produkcji Cobba-Douglasa. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wydajność pracy w polskich województwach charakteryzowała się dużym przestrzennym zróżnicowaniem. Wysoki poziom zróżnicowania zaobserwowano również w przypadku technicznego uzbrojenia pracy. Ponadto analiza pośrednich determinant wydajności pracy wykazała, że wzrost poziomu kapitału ludzkiego o 1% przekładał się na wzrost łącznej produktywności wynoszący 2,37%, natomiast 1% wzrostu nakładów wewnętrznych na badania i rozwój przyczyniał się do wzrostu TFP o 0,24%.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/283255/edition/268027/content?ref=desc
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?