Wybrane determinanty wydajności pracy i technicznego uzbrojenia pracy w polskich województwach (w latach 1995-2012)

Sławomir Kuźmar

Abstract

The aim of the paper was an attempt to analyze the regional diversification of labour productivity and its proximate and intermediate determinant in Poland's provinces in 1995-2012, based on Cobb-Douglas production function. The conducted analysis indicate that the labour productivity among Polish provinces was very heterogeneous. The high level of diversity was also observed in the capital to labour ratio. Empirical evidence shows that there exists a relation between TFP level and the human capital and R&D expenditures, in a way that 1 percent increase in the human capital stock would raise total factor productivity by 2.37 percent. The same percentage increase in the public R&D expenditures, would boost regional TFP by 0.24 percent.
Author Sławomir Kuźmar (WE / KMiBR)
Sławomir Kuźmar,,
- KMiBR
Other language title versionsThe Chosen Determinants of Labour Productivity and Capital Labour Ratio in Polish Regions (in 1995-2012)
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No293
Pages51-68
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishwydajność pracy, techniczne uzbrojenie pracy, TFP
Keywords in Englishlabour productivity, capital labour ratio, TFP
Abstract in PolishPrzedmiotem niniejszego opracowania była próba określenia stopnia zróżnicowania wydajności pracy w polskich województwach oraz ocena jej bezpośrednich i pośrednich determinant w latach 1995-2012 przeprowadzona na podstawie funkcji produkcji Cobba-Douglasa. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wydajność pracy w polskich województwach charakteryzowała się dużym przestrzennym zróżnicowaniem. Wysoki poziom zróżnicowania zaobserwowano również w przypadku technicznego uzbrojenia pracy. Ponadto analiza pośrednich determinant wydajności pracy wykazała, że wzrost poziomu kapitału ludzkiego o 1% przekładał się na wzrost łącznej produktywności wynoszący 2,37%, natomiast 1% wzrostu nakładów wewnętrznych na badania i rozwój przyczyniał się do wzrostu TFP o 0,24%.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/283255/edition/268027/content?ref=desc
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?