Strategia reshoringu jako czynnik kształtujący globalne łańcuchy dostaw

Zbigniew Bentyn

Abstract

The efficiency of the implementation of logistics operations is becoming an increasingly important attribute of supply networks aiming to build and maintain a competitive market advantage. The aim of this paper is to indicate how reshoring strategy affects the formation of supply chains. Moving away from the trend of offshoring and replacing it with reshoring is based on many rational. They fall into three areas: market conditions, manufacturing and service logistics chain. Variable factors belonging to them indicate a re-examination of the validity of location decisions of manufacturing operations. Automation of production, variable labor costs, the need to quickly adapt to market requirements, make companies considering moving production to the old country, much closer of the target market. As a result, logistics networks are shortened and simplified. The distance between the production and the customer is reduced to the benefit of supply chain flexibility
Author Zbigniew Bentyn (WGM / KLM)
Zbigniew Bentyn,,
- Department of International Logistics
Other language title versionsReshoring strategy as a factor shaping global supply chains
Journal seriesLogistyka: czasopismo dla profesjonalistów, ISSN 1231-5478, (0 pkt)
Issue year2015
No3 [CD 1]
Pages313-320
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishlogistyka międzynarodowa, reshoring, strategia
Keywords in EnglishSupply networks, Supply chain, Offshoring, Logistic networks, Enterprises
Abstract in PolishSprawność realizacji operacji logistycznych staje się coraz ważniejszym atrybutem sieci dostaw dążącej do budowy i utrzymania przewagi na konkurencyjnym rynku. Celem artykułu jest wskazanie jak strategia reshoringu wpływa na kształtowanie się łańcuchów dostaw. Odchodzenie od trendu offshoringu i zastępowanie go reshoringiem odbywa się na podstawie wielu racjonalnych przesłanek. Należą one do trzech obszarów: uwarunkowań rynkowych, wytwarzania i obsługi łańcucha logistycznego. Zmienne czynniki należące do nich wskazują na słuszność ponownej analizy decyzji lokalizacyjnych czynności wytwarzania. Automatyzacja produkcji, zmienne koszty pracy, konieczność szybkiej adaptacji do wymagań rynku sprawiają, że wiele przedsiębiorstw rozważa przeniesienie produkcji do krajów macierzystych znacznie bliżej rynku docelowego. W efekcie tego sieci logistyczne ulegają skróceniu i uproszczeniu. Dystans pomiędzy wytwarzaniem a klientem ulega skróceniu z korzyścią dla elastyczności łańcucha dostaw.
URL https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/333-artykuly-na-plycie-cd-1/7548-artykul
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?