Demographic Threats Facing Poland on the Basis of a Poll of Students of Poznań University of Economics and Business

Magdalena Popek , Leszek Wanat

Abstract

This paper makes an attempt to identify demographic threats facing Poland based on the polls taken among students of a higher education institution specialized in economics. For the purpose of the study conducted among the students of the Poznań University of Economics and Business on young people's attitudes, including their system of values, the empirical data obtained using a questionnaire were gathered and aggregated. As the result, factors exerting influence on the demographic attitudes of academic youth were assessed. This provided the basis for formulating recommendations with respect to the state's demographic policy.
Author Magdalena Popek (UEP)
Magdalena Popek,,
- Poznań University of Economics and Business
, Leszek Wanat (UEP)
Leszek Wanat,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsZagrożenia demograficzne Polski w perspektywie opinii studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, ISSN 1643-7772, e-ISSN 2392-1153, (B 8 pkt)
Issue year2016
Vol16
No3
Pages91-110
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishdemografia, polityka rodzinna, system wartości, postawy studentów
Keywords in Englishdemography, family policy, value system, university students’ attitudes, Poznań University of Economics and Business, Poland
Abstract in PolishW pracy podjęto próbę identyfikacji zagrożeń demograficznych w Polsce w świetle opinii studentów wybranej uczelni wyższej o profilu ekonomicznym. Do badań postaw młodzieży i ich systemu wartości, przeprowadzonych w środowisku studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zgromadzono i zagregowano dane empiryczne, uzyskane przy pomocy kwestionariusza ankiety. W rezultacie dokonano oceny czynników, wywierających wpływ na postawy demograficzne młodzieży akademickiej. Na tej podstawie sformułowano rekomendacje dla polityki demograficznej państwa.
URL http://ojs.wsb.wroclaw.pl/index.php/WSBRJ/article/view/215/250
Languageen angielski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruApplicability of Quantitative Methods to Economics, Finance, and Management
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?