Zastosowanie CETSCALE do pomiaru etnocentryzmu konsumenckiego na rynku produktów żywnościowych w Polsce

Renata Nestorowicz , Aleksandra Kaniewska-Sęba

Abstract

The article presents the origins and characteristics of the CETSCALE, as well as its application in the studies on consumer ethnocentrism in Poland and abroad. An essential part of the article presents the results of research on the level and determinants of Polish consumers' ethnocentrism in relation to food products.
Author Renata Nestorowicz (WZ / KSM)
Renata Nestorowicz,,
- Department of Marketing Strategies
, Aleksandra Kaniewska-Sęba
Aleksandra Kaniewska-Sęba,,
-
Other language title versionsThe use of CETSCALE to measure consumer's ethnocentrism on food market in Poland
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No6 [CD]
Pages501-517
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishetnocentryzm konsumencki, metodologia CETSCALE, zachowania nabywców, Polska
Keywords in EnglishConsumer ethnocentrism, CETSCALE methodology, consumer behaviour, Poland
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano genezę i właściwości CETSCALE, a także jej zastosowanie w badaniach etnocentryzmu konsumenckiego na świecie i w Polsce. Zasadniczą część rozważań stanowią wyniki badań własnych na temat poziomu i uwarunkowań etnocentryzmu polskich konsumentów w odniesieniu do produktów żywnościowych.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Etnocentryzm_konsumencki_MiR_nr_6_2014.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*13 (2021-07-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?