System informacyjny w wyborach strategicznych przedsiębiorstw

Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Abstract

It is the manager's duty to quickly and adequately adjust the company to the changing environmental conditions. The role of the information systems in business management follows from the description of their aims and functions. The aim of the article is to draw the reader's attention to the potential of the information system residing in the information structure connected with building the company's competitiveness. The inquiry is based on a literature research regarding information systems. It is also supported by empirical data characteristic of selected aspects of information systems applied in aiding strategic management
Author Elżbieta Urbanowska-Sojkin (WZ / KZS)
Elżbieta Urbanowska-Sojkin,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsInformation System in Strategic Choices of Companies
Journal seriesEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ISSN 0860-6846, (B 12 pkt)
Issue year2017
No12
Pages240-256
Publication size in sheets0.8
Keywords in PolishZarządzanie strategiczne, System informacyjny, Badania empiryczne, Przegląd literatury
Keywords in EnglishStrategic management, Information system, Empirical researches, Literature review
Abstract in PolishDo obowiązków menedżerów należy szybkie i trafne dostosowywanie przedsiębiorstwa do zmiennych warunków w otoczeniu. Z opisu celów i funkcji systemów informacyjnych wynika dość jednoznacznie ich rola w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Celem opracowania jest wskazanie na potencjał systemów informacyjnych tkwiący w jego strukturze informacyjnej, związany z tworzeniem konkurencyjności przedsiębiorstwa. Bazą odniesienia są ustalenia zawarte w literaturze dotyczącej systemów informacyjnych. Wsparciem dla wiedzy pochodzącej z literatury są dane empiryczne charakteryzujące wybrane cechy wspomagania zarządzania strategicznego przez systemy informacyjne.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 16-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?