Wykorzystanie systemów Big Data w procesie wyborów strategicznych

Adam Weinert

Abstract

The article addresses the issue of information support strategic choices, which explains and describes in relation to different types of information systems. The article presents a selected area of research Due to the particular utility in making strategic decisions, focused on the generation of Business Intelligence systems with the ability to handle large data resources. A key aim was to discover correlations among companies that use knowledge of Big Data For the analysis of survey data in the selected area we used association rules, which resulted, among others, the large amount of available survey data. As evidence of differentiation used business characteristics, the characteristics of the environment and the various indicators of economic performance. Study is exploratory.
Author Adam Weinert (WZ / KZS)
Adam Weinert,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsUse of BIG DATA Systems in the Proces of Strategic Choices
Journal seriesEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ISSN 0860-6846, (B 12 pkt)
Issue year2017
No2
Pages48-57
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinformacyjne wspomaganie, wybory strategiczne, Big Data, przedsiębiorstwo
Abstract in PolishW artykule poruszono problematykę informacyjnego wspomagania wyborów strategicznych, którą wyjaśnia się i opisuje w odniesieniu do różnych typów systemów informacyjnych. Artykuł prezentuje wybrany fragment badań. Ze względu na szczególną użyteczność w zakresie podejmowania decyzji strategicznych, skoncentrowano się na systemach generacji Business Intelligence z możliwością obsługi dużych zasobów danych (ang. Big Data). Kluczowym zamiarem było wyszukanie reguł wśród przedsiębiorstw, które wykorzystują wiedzę z Big Data. Jako przesłanki różnicowania wykorzystano cechy przedsiębiorstw, cechy otoczenia i różne wskaźniki wyników działania przedsiębiorstw. Do analizy danych ankietowych w wybranym obszarze zastosowano reguły asocjacyjne, co wynikało min. z dużej ilości dostępnych danych ankietowych Opracowanie ma charakter eksploracyjny.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7485b7a0-ee1d-4cd7-90df-a8643ff57f31?q=bwmeta1.element.desklight-1108b866-fa9c-450c-8c04-62a3e928a21f;4&qt=CHILDREN-STATELESS
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-10-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?