The Impact of the Global Economic Crisis on the Performance of Industries and Firms in Poland. Does Internationalisation Matter?

Marian Gorynia , Barbara Jankowska , Katarzyna Mroczek-Dąbrowska , Piotr Trąpczyński , Marlena Dzikowska

Abstract

The global economic crisis has significantly altered the landscape of contemporary business markets worldwide. This article aims to verify how severely the economic crisis affected Polish industries and changed the competitive position of Polish companies. The authors put forward a research proposition which states that companies open to foreign cooperation (both exports and imports) were more likely to suffer from economic disturbances than companies that were domestically focused. The outcomes of the study are twofold. First, 24 manufacturing industries were ranked to check which of them suffered the most and the least as the result of the economic crisis. Secondly, using the CATI method 701 companies operating in the above‑mentioned industries were surveyed. The analysis details how the competitive position of these companies was shaped depending on their degree of internationalisation. The obtained results were afterwards compared with a previously conducted literature review, and the article attempts to present the impact of the global economic crisis on both industries (mesoeconomic perspective) and individual companies (microeconomic perspective).
Author Marian Gorynia (WGM / KKM)
Marian Gorynia,,
- Department of International Competitiveness
, Barbara Jankowska (WGM / KKM)
Barbara Jankowska,,
- Department of International Competitiveness
, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska (WGM / KKM)
Katarzyna Mroczek-Dąbrowska,,
- Department of International Competitiveness
, Piotr Trąpczyński (WGM / KKM)
Piotr Trąpczyński,,
- Department of International Competitiveness
, Marlena Dzikowska (WGM / KKM)
Marlena Dzikowska,,
- Department of International Competitiveness
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol4
No336
Pages23-42
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishinternacjonalizacja, kryzys gospodarczy, pozycja konkurencyjna, przedsiębiorstwo, branża, Polska
Keywords in Englishinternationalisation, economic crisis, competitive position, firm, industry, Poland
Abstract in PolishW prezentowanym artykule autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, na ile poszczególne branże polskiego przemysłu przetwórczego oraz przedsiębiorstwa reprezentujące te branże doświadczyły negatywnych następstw globalnego kryzysu gospodarczego. Sformułowano propozycję badawczą, z której wynika, że przedsiębiorstwa otwarte na współpracę zagraniczną (zarówno eksport, jak i import) były bardziej narażone na oddziaływanie turbulencji gospodarczych niż firmy skupione na rynku krajowym. Rezultatem przeprowadzonych studiów jest ranking 24 branż polskiego przemysłu przetwórczego, pokazujący, które z nich najbardziej ucierpiały w następstwie globalnego kryzysu gospodarczego. Natomiast wyniki badań pierwotnych, przeprowadzonych metodą wywiadów telefonicznych (CATI) wśród 701 firm aktywnych w branżach ujętych w rankingu, prezentują, jak kształtowała się pozycja konkurencyjna tych firm w zależności od stopnia ich umiędzynarodowienia w okresie globalnego kryzysu gospodarczego. W artykule podjęto próbę przedstawienia oddziaływania globalnego kryzysu gospodarczego zarówno na branże (perspektywa mezoekonomiczna), jak i na pojedyncze firmy (perspektywa mikroekonomiczna).
DOIDOI:10.18778/0208-6018.336.02
URL https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/2132/pdf
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?