Obrót gospodarczy jako dobro prawnie chronione przez ustawę o rachunkowości

Aldona Kamela-Sowińska

Abstract

The main purpose of this article is to give the evidence that Accounting Law protects economic turnover as the interest under law protection. The additional goal of the article is to identify the areas, directions and necessities of changes of Accounting Law in Poland
Author Aldona Kamela-Sowińska (WZ / KR)
Aldona Kamela-Sowińska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsEconomic Turnover as an Interest Legally Protected by Accounting Law
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No390
Pages142-149
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polish dobro prawne, obrót gospodarczy, rachunkowość, ustawa o rachunkowości
Keywords in Englishlegal interest, economic turnover, accounting, Accounting Law
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza ustawy o rachunkowości (UoR lub ustawa) z punktu widzenia pełnienia przez nią funkcji ochrony obrotu gospodarczego. Teza sprowadza się do stwierdzenia, że zadaniem UoR w obszarze penalnym jest ochrona obrotu gospodarczego jako dobra prawnego. Zadanie to wywodzi się z informacyjnej funkcji rachunkowości. W artykule zamiennie jest stosowany termin „jednostka”, w rozumieniu UoR, i „przedsiębiorstwo”, w rozumieniu ogólnym. Ilekroć treść tego wymaga, powoływana jest forma prawna, np. spółka. W artykule zastosowano metodę badania teoretyczno-prawnego i badania nad stanem i funkcjonowaniem prawa obowiązującego. Wykazano, że przepisy UoR nie spełniają funkcji ochrony obrotu gospodarczego z powodu ich nieprecyzyjności i braku określenia celu ich stosowania poprzez wskazania, że to obrót gospodarczy jest przedmiotem ich ochrony, zaproponowano także kierunek zmian przepisów rozdziału 9 UoR.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.390.14
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=29722&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*13 (2020-06-17)
Additional fields
Tytuł numeruRachunkowość - polityka makroekonomiczna - globalizacja
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?