Przemiany segmentu konsumentów seniorów w Polsce

Tomasz Olejniczak

Abstract

The observed demographic changes related mainly to the strongly growing process of ageing of the Polish society affect the growth of importance of the segment of senior consumers in the market. As the CSO's data show, yet in 2000, the number of people aged 60 and more amounted to 6 million 300 thousand, while in 2013 their number exceeded 8 million 200 thousand. The demographic forecasts anticipate a further ongoing process of ageing which will cause that the number of 10 million people aged 60 and more years will already be achieved in 2016/2017. The growth of the number of senior consumers as well as their increasing purchasing abilities (what is indicated, inter alia, by growing incomes) affect the change of perception of this group of consumers among offerers in the market. An aim of the article is an attempt to negate the existing stereotypes assigning seniors with a peripheral economic position, through emphasising their market power in the form of presentation of changes in the basic measures of assessment of attractiveness of consumer segments (number of individuals, income volume, expenditure volume and pattern) in 2009-2013.
Author Tomasz Olejniczak (WT / KMP)
Tomasz Olejniczak,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsSocial and Economic Determinants of the Sports Development in Rural AreasTransformations in the Segment of Senior Consumers in Poland
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No2 [CD]
Pages196-210
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsport, marketing sportowy, rynek sportowy, organizacje sportoweKonsument, Ludzie starsi, Zachowania konsumenta, Budżet gospodarstwa domowego, Dochody gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych, Starzenie się społeczeństw
Keywords in EnglishConsumer, Elderly people, Consumer behaviour, Budgets of households, Household income, Household expenditures, Ageing of the population
Abstract in PolishObserwowane zmiany demograficzne związane głównie z silnie nasilającym się procesem starzenia się polskiego społeczeństwa wpływają na wzrost znaczenia segmentu konsumentów seniorów na rynku. Jak wskazują dane GUS, jeszcze w 2000 r. było 6 mln 300 tys. osób, które ukończyły 60 lat, a już w 2013 r. ponad 8 mln 200 tys. Prognozy demograficzne przewidują dalszy, postępujący proces starzenia się, który spowoduje, że już w 2016/2017 r. będzie 10 mln osób w wieku 60 lat i więcej. Wzrost liczby konsumentów seniorów, jak również ich wzrastające możliwości nabywcze (na co wskazują m.in. rosnące dochody) wpływają na zmianę postrzegania tej grupy konsumenckiej wśród oferentów na rynku. Celem artykułu jest próba zaprzeczenia istniejącym stereotypom, wyznaczającym seniorom peryferyjną pozycję ekonomiczną, poprzez zaakcentowanie ich siły rynkowej w postaci prezentacji zmian podstawowych mierników oceny atrakcyjności segmentów konsumenckich (liczby osób, wysokości dochodów, wysokości i struktury wydatków) w latach 2009-2013
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-10-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?