Analiza porównawcza wytycznych Global Reporting Initiative oraz International Integrated Reporting Comittee

Marta Mazurowska

Abstract

As a natural consequence of the growing importance of sustainable development and the concept of corporate social responsibility, it has become necessary to develop accounting system solutions which would communicate information on the methods and results of the implementation of the above concept in business organisations. The aim of this article is to present a comparative analysis of the similarities and differences between the guidelines offered by two leading global institutions, namely the Global Reporting Initiative (GRI) and the International Integrated Reporting Committee (IIRC). This required the adoption of an appropriate research method, namely a critical descriptive analysis. At the beginning the author presents the origins of the GRI and IIRC organizations as well as their guidelines. Later, attention is focused on delineating some of the similarities and differences between the analysed sets of guidelines. The final part of the article presents the conclusions of the research conducted
Author Marta Mazurowska (WZ / KR)
Marta Mazurowska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsAccounting for Sustainable Development
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No1
Pages135-148
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishSprawozdawczość zintegrowana, Ramowe Zasady Raportowania, Rachunkowość, Rozwój zrównoważony, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Keywords in EnglishIntegrated reporting, Global Reporting Initiative (GRI), Accounting, Sustainable development, Corporate Social Responsibility (CSR)
Abstract in PolishNaturalną implikacją wzrostu znaczenia idei zrównoważonego rozwoju oraz wyrosłej na jej podstawie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu była potrzeba wypracowania przez system rachunkowości rozwiązań umożliwiających dostarczanie informacji o sposobach i wynikach realizacji ww. koncepcji w jednostkach gospodarczych. Celem artykułu jest przedstawienie analizy porównawczej różnic i podobieństw wytycznych oferowanych przez dwie przodujące światowe instytucje, a mianowicie Global Reporting Initiative (GRI) oraz International Integrated Reporting Comitee (IIRC). Tak sformułowany cel wymaga przyjęcia adekwatnej metody badawczej, jaką w tym przypadku jest krytyczna analiza opisowa. Punktem wyjścia podjętych rozważań jest przybliżenie genezy powstania organizacji GRI i IIRC oraz prezentowanych przez nie rozwiązań. Dalej uwagę skupiono na przedstawieniu wybranych różnic i podobieństw między analizowanymi wytycznymi. W ostatniej części artykułu przedstawiono wynikające z tej analizy wnioski
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/09_mazurowska.pdf
Languagepl polski
File
09_mazurowska.pdf 1.53 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?