Rola kompetencji międzykulturowych na rynku turystyki medycznej w Polsce

Adrian Lubowiecki-Vikuk , Marek Gnusowski

Abstract

The global market of medical services is characterized by intense competition. The main factor in acquiring new patients is providing services of equal or higher quality at lower prices and offering better access to given procedures, i.e. a shorter waiting time than in the home country. Cultural aspects are also important. Therefore the knowledge of those is absolutely necessary to fulfill the patient’s expectations. Knowing the foreign patients’ mentality should help adopt proper approach of making them feel welcome in Poland, so they would want to return and recommend Polish clinics to their friends. This is essential because the medical tourist (sometimes equated with the mobile patient) is the most important player on the presented market. The aim of the paper is to indicate the importance of the role of the inter-cultural competence and their practical implications in the system of the medical tourist service, with a special emphasis on patients from abroad. The paper analyses the desk research, i.e. the domestic and foreign theoretical achievements and results of research in the field of inter-cultural aspects in the provision of services to foreign patients, including medical tourists. It has been proven that the problem of intercultural diversity in the area of medical tourism is a relevant issue. This has an essential impact both on the level and quality of medical services provided to foreign patients (medical tourists) in Poland and on the size and dynamics of this particular market. Due to the development of medical tourism in Poland, there is an urgent need for specialist training intended for medical staff in the following fields: 1. increasing inter-cultural competence, 2. material-technical, organizational and legal aspects of the medical tourism movement organization and service, 3. communicativeness based on the knowledge of foreign languages.
Author Adrian Lubowiecki-Vikuk - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, MNiSW [80]
Adrian Lubowiecki-Vikuk,,
-
, Marek Gnusowski (WZ / KBRiU)
Marek Gnusowski,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsRole of inter-cultural competence on medical tourism market in Poland
Journal seriesHygeia Public Health, ISSN 1509-1945, (B 8 pkt)
Issue year2016
No3 (51)
Pages255-261
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishturystyka medyczna, obsługa pacjenta, kompetencje międzykulturowe
Keywords in Englishmedical tourism, patient service, inter-cultural competence
Abstract in PolishNa globalnym rynku usług medycznych występuje znaczna konkurencja. Głównymi czynnikami zdobywania zagranicznych pacjentów przez kliniki jest świadczenie usług o takiej samej lub wyższej jakości przy niższych cenach oraz lepsza dostępność do zabiegu, czyli fakt, że można go przeprowadzić szybciej niż w rodzimym kraju. Istotne są także czynniki o charakterze kulturowym. Ich znajomość jest niezbędna do poznania oczekiwań pacjentów. Poznanie mentalności pacjentów z zagranicy i dostosowywanie się do niej ma na celu sprawienie, by czuli się oni dobrze w Polsce, by tu wracali oraz by polecali polskie kliniki swoim znajomym. Bowiem najważniejszym aktorem na prezentowanym rynku jest turysta medyczny (niekiedy utożsamiany z mobilnym pacjentem). Celem pracy jest wskazanie istotnej roli kompetencji międzykulturowych wraz z ich praktycznymi implikacjami w systemie obsługi turystów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów zagranicznych. Określenie kompetencji wobec krajowych turystów medycznych wymaga odrębnych analiz. W pracy dokonano analizy źródeł zastanych (desk research), tj. krajowego i zagranicznego dorobku teoretycznego i badawczego dotyczącego aspektów międzykulturowych w obsłudze zagranicznych pacjentów, w tym turystów medycznych. Dowiedziono, że problematyka międzykulturowości występująca w sferze turystyki medycznej jest zagadnieniem relewantnym. W sposób zasadniczy wpływa to na poziom i jakość obsługi zagranicznych pacjentów (turystów medycznych) w Polsce, jak również kształtuje wielkość i dynamikę rozwoju tego rynku. Z uwagi na rozwój turystyki medycznej w Polsce, występuje pilna konieczność prowadzenia specjalistycznych szkoleń skierowanych do personelu medycznego w zakresie: 1. poszerzania kompetencji międzykulturowych, 2. materialno-technicznych, organizacyjnych oraz prawnych aspektach organizacji i obsługi ruchu turystyki medycznej, 3. komunikatywności opartej na znajomości języków obcych.
URL http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2016/hyg-2016-3-255.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*9 (2021-01-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?